• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Praėjusią savaitę iš įmonių gauti pranešimai apie nelaimes darbe   2019-11-18

Praėjusią savaitę Valstybinėje darbo inspekcijoje (2019 m. lapkričio 18 d. 8 val. duomenimis) gauti pranešimai apie atvejus, kai įvykių darbe metu buvo sunkiai pakenkta 4 darbuotojų sveikatai ir 1 darbuotojai žuvo.

Sunkiai sužaloti:

Lapkričio 12 d. UAB "Clemence Richard" (Kaišiadorių raj.) šaltkalvis įmonės teritorijoje, Vladikiškių k., Kaišiadorių raj., valė džiovyklų šilumokaičius, todėl pasijungęs oro kompresorių, užlipo kopėčiomis ant sukrautų lentų rietuvės ir nuo jos nukrito ant grindinio iš 2,8 m aukščio. Kritimo metu darbuotojas patyrė kaklo slankstelių, krūtinės, stuburo slankstelių lūžius, susimušė galvą – tai yra patyrė sunkius sužalojimus.

Lapkričio 8 d.  UAB "Šilutės automobilių keliai" (Šilutės raj.) vairuotojas gavo nurodymą krovininį automobilį MAZ perstatyti į kitą aikštelės vietą. Nepavykus užvesti automobilio darbuotojas pajudino akumuliatoriaus gnybtus, kurie buvo pasidengę oksidaciniu sluoksniu. Tuo metu gnybtai sukibirkščiavo ir įvyko akumuliatoriaus sprogimas. Skeveldra pataikė darbuotojui į veidą ir aptaškė jį akumuliatoriaus sieros rūgštimi. Įvykio metu darbuotojas buvo sunkiai sužalotas.

Spalio 14 d.  Vilniuje buvo vykdomi statomo pastato kilnojamų pastolių montavimo darbai. UAB „FOS LT“ (Vilnius) darbuotojas į surinkimo vietą įstatęs pastolių pakloto elementą ir nulipęs ant laiptų aikštelės pagrindo, žengė keletą žingsnių atgal ir per neaptvertą angą nukrito iš maždaug 6 m aukščio ant betoninių grindų. Įvykio metu darbuotojas sunkiai susižalojo.

Pažeidžiant Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų reikalavimą, Valstybinei darbo inspekcijai tik praėjusią savaitę pranešta, kad:

Spalio 4 d. Giluišių k., Sangrūdos sen., Kalvarijos sav., UAB „TESOTA“ (Šiauliai) vairuotojas, tvirtindamas krovinį, t. y. rąstus diržais, paslydo ir nukrito nuo krovininio automobilio iš maždaug 1,5 m aukščio. Įvykio metu sunkiai susižalojo galvą.

Žuvo:

Lapkričio 14 d. statybvietėje, Derceklių k., Klaipėdos r. sav., UAB „Rasugnė“ (Klaipėdos raj.) darbuotojas vykdė mūrbalkio (150 x 150 mm, 5,8 m ilgio, apie 80 kg) montavimo darbus. Balkis buvo padėtas ant kopėčių atramos. Darbuotojui taisant kopėčių padėtį, balkis krito ir mirtinai traumavo darbuotoją.