• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Praėjusią savaitę iš įmonių gauti pranešimai apie nelaimes darbe   2019-10-07

Praėjusią savaitę Valstybinėje darbo inspekcijoje (2019 m. spalio 7 d. 8 val. duomenimis) gauti pranešimai apie atvejus, kai įvykių darbe metu buvo sunkiai pakenkta 3 darbuotojų sveikatai.

Sunkiai sužaloti:

Rugsėjo 27 d. komandiruotės metu, Reischstett mieste, Prancūzijoje UAB "Roslitauto" (Šiauliai) vairuotojas - ekspeditorius  krovinio iš automobilio iškrovimo metu buvo sunkiai sužalotas. Pirminiais duomenimis,  atlaisvinus krovinį prilaikiusius diržus ant darbuotojo užgriuvo transportuojami vamzdžiai.

Spalio 1 d. UAB „GAIRELITA“ (Radviliškio raj.) darbuotojas turėjo atlikti malūno techninės priežiūros darbus. Prieš pradėdamas dirbti išjungė įrenginį, tačiau jo neišjungė iš pagrindinio įvado, ir įlipo į įrenginio vidų. Atėjęs kitas įmonės darbuotojas nematydamas, kad  viduje yra kolega, įrenginį įjungė, bet išgirdęs riksmą, išjungė ir informavo atsakingus asmenis. Įvykio metu techninės priežiūros darbuotojas buvo sunkiai traumuotas.

 

Pažeidžiant Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų reikalavimą, Valstybinei darbo inspekcijai tik praėjusią savaitę pranešta, kad:

 Liepos 3 d. komandiruotės Vokietijoje metu UAB "CARGO CONTINENTAL GRUPĖ" darbuotojas buvo sunkiai sužalotas, kai atvežė betono plokštes į statybvietę. Ruošiant krovinį iškrovimui, be darbuotojo leidimo, kranas pradėjo kelti jau atlaisvintą krovinį. Kėlimo metu susvyravo priekaba, ir kita ten esanti plokštė užkrito ant darbuotojo kojų ir sunkiai jas sužalojo