• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

E. inspektavimas – įvertinant silicio dioksido dulkių keliamą pavojų susirgti vėžiu   2019-05-16

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad įmonės, kuriose darbuotojai susiduria ar gali susidurti su silicio dioksido dulkių poveikio rizika darbo aplinkoje, turės atlikti silicio dioksido dulkių keliamo pavojaus susirgti vėžiu įvertinimą.

Iki rugsėjo 1 d., minėtose įmonėse įvertinus profesinę riziką susirgti vėžiu dėl silicio dioksido dulkių keliamo pavojaus, informaciją apie šį įvertinimą įmonės atsakingas darbuotojas turės pateikti tiesiogiai prisijungęs prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS), esančios VDI interneto svetainėje. Čia reikės elektroniniu būdu atsakyti į Silicio dioksido dulkių keliamo pavojaus susirgti vėžiu prevencinės anketos klausimus.

E. būdu inspektuojamų įmonių, kurių pagrindinė arba viena iš ekonominių veiklų yra kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba (stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių, plokščiojo stiklo, tuščiavidurio stiklo gamyba, stiklinių talpyklų, stiklo pluoštų, ugniai atsparių gaminių, stiklinių izoliatorių ir stiklinių izoliacinių jungiamųjų detalių ir pan. gamyba), sąrašas paskelbtas VDI interneto svetainės (www.vdi.lt) rubrikoje „Elektroninis inspektavimas“.

Šio e. inspektavimo tikslas – įvertinant silicio dioksido dulkių keliamą pavojų darbuotojų sveikatai, siekti, kad įmonėse būtų užkertamas kelias susirgti plaučių ir kvėpavimo takų vėžio profesinėmis ligomis, būtų įsitikinama, kad imamasi reikiamų saugos priemonių.

Žinotina, kad silicio dioksido dulkės pavojingas rizikos veiksnys daugelyje darbo vietų. Labai smulkių kristalinio silicio dioksido dulkių ilgalaikis poveikis gali sukelti plaučių vėžį ir kitas kvėpavimo takų ligas. Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC) kristalinio silicio dulkes priskiria 1-os grupės kancerogenams. Tai reiškia, kad jis yra laikomas aiškia vėžio priežastimi. Paskaičiuota, kad apytiksliai 5 milijonai darbuotojų Europos Sąjungoje yra veikiami kristalinio silicio dioksido. Dauguma šių žmonių dirba statybų sektoriuje arba gamina plytas, stiklą, keramikos gaminius, cementą. Nuo silicio dioksido dulkių taip pat gali nukentėti darbuotojai, atliekantys abrazyvinį apdirbimą smėliu; betono maišytojai; smulkinimo ir šlifavimo operatoriai. Didžiausiais pavojus darbuotojams kyla tvarkant, maišant ar semiant sausas medžiagas, kuriose yra smulkaus silicio dioksido. Įvardyta veikla užsiimančių asmenų darbo vieta dažniausiai – mažos, iki 10 darbuotojų turinčios įmonės.

Primename, jog e. inspektavimas įteisintas vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostata. Remiantis šia nuostata vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius, atsižvelgdamas į ekonominės veiklos rūšis, darbuotojų skaičių ir vykdomos veiklos, galinčios kelti grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai, pobūdį, nustato kategorijas darbdavių, kurie teikia informaciją apie darbuotojų saugos būklę, bei šios informacijos pateikimo VDI tvarką.