• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Teisės aktų registro naujienos   2018-12-06


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. gruodžio 6 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-19799

A1-688

2018-12-04

2018-12-06

2

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-19800

A1-689

2018-12-04

2018-12-06


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. lapkričio 30 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-19348

1162

2018-11-28

2018-12-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. lapkričio 21 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įstatymas

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-18681

XIII-1642

2018-11-15

2018-12-01

2

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-18683

A1-638

2018-11-19

2018-11-21

3

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-18684

A1-639

2018-11-19

2018-11-21


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. lapkričio 15 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-18381

EV-288

2018-11-08

2018-11-15


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. lapkričio 9 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. A1-303 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 106 „Dėl techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-18036

A1-620

2018-11-06

2018-11-09


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. lapkričio 6 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-17912

A1-615

2018-11-05

2018-11-07


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. spalio 17 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 "Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-16232

EV-265

2018-10-16

2018-10-17


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. spalio 8 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-15840

A1-538

2018-10-03

2018-10-06

2

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-15832

EV-257

2018-10-05

2018-10-06


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. spalio 4 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo" pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-15678

EV-252

2018-10-03

2018-10-04

2

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 97/406 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-15660

A1-536/V-1060

2018-10-02

2020-01-17


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. rugsėjo 13 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų išdavimo, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo ir įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai vykdyti, sąrašo, tvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-14377

EV-230

2018-09-10

2018-09-13


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. rugpjūčio 30 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro įsteigimo bei jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-13656

844

2018-08-29

2018-09-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. liepos 4 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-240 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-11112

EV-171

2018-07-02

2018-07-04


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. birželio 28 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2015 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-102 ,,Dėl Darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių pakartotinio pasitikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-10633

EV-164

2018-06-27

2018-06-28


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. birželio 18 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-09988

V-695/A1-272

2018-06-12

2018-08-21 (Įsakymo 2.16.2.14, 2.16.2.22, 2.16.2.27, 2.16.2.45, 2.16.2.48, 2.16.2.53, 2.16.2.56, 2.16.2.58 papunkčiai įsigalioja 2020 m. sausio 17 d.; 2.16.2.23 papunktis įsigalioja 2023 m. sausio 17 d.)


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. birželio 11 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. EV-124 „Dėl pranešimų apie darbo tarybos sudarymą ar jos nesudarymą pavyzdinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-09617

EV-144

2018-06-07

2018-06-09

2

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-09618

EV-145

2018-06-07

2018-06-09


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. birželio 7 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-09452

527

2018-05-30

2018-07-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. birželio 1 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 4-366 „Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2018-09004

4-334

2018-06-01

2018-06-02


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. gegužės 28 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 5, 8, 12, 21, 27, 44, 45, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-08529

XIII-1158

2018-05-17

2018-07-01 (Įstatymo 11 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-05-29)

2

Įstatymas

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 5-1 ir 10-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-08531

XIII-1159

2018-05-17

2018-07-01 (Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-05-29)

3

Įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12-4 straipsnių pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-08533

XIII-1160

2018-05-17

2018-07-01 (Įstatymo 11 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-05-29)


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. gegužės 26 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties nustatytiems kriterijams ir ketinimo tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą pranešimo pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-08392

EV-124

2018-05-25

2018-05-26