• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Teisės aktų registro naujienos   2018-04-18


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. balandžio 18 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl leidimo dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo
Priėmė Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-06109

V-153

2018-04-11

2018-04-18


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. kovo 30 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-04988

A1-142

2018-03-29

2018-03-31


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. kovo 14 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-03853

EV-66

2018-03-13

2018-03-14


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. kovo 5 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-03529

EV-61

2018-03-05

2018-03-06


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. vasario 27 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 3-592/A1-641/V-1075 „Dėl Skundų dėl darbo jūrų laivyboje reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, galimų pažeidimų priėmimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-02996

3-88/A1-70/V-209

2018-02-22

2018-02-27


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. vasario 22 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1-191 „Dėl Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-02593

1-36

2018-02-19

2018-05-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. vasario 19 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-02358

151

2018-02-12

2018-07-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. vasario 12 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-02121

EV-40

2018-02-09

2018-02-10


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. vasario 9 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-262 „Dėl rinkos priežiūros klausimyno, skirto nesaugių metalo apdirbimo įrenginių (staklių) patekimo į šalies rinką prevencijai, siekiant apsaugoti profesionalų naudotoją (darbuotoją), patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-02010

EV-34

2018-02-07

2018-02-08

2

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. V-109 „Dėl klausimynų, skirtų nesaugių darbo įrenginių patekimo į šalies rinką prevencijai, siekiant apsaugoti profesionalų naudotoją (darbuotoją), vykdant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008 reikalavimus, patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2018-02009

EV-33

2018-02-07

Įsigalioja 2018-02-09TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. sausio 17 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 ,,Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-00635

EV-13

2018-01-16

2018-01-17


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. sausio 12 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. EV-3 „Dėl Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo bei jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-00503

EV-10

2018-01-11

2018-01-13


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. gruodžio 19 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2017-20337

XIII-855

2017-12-07

2017-12-19TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. gruodžio 4 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. V-132 ,,Dėl nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2017-19173

EV-266

2017-11-30

2017-12-02


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. lapkričio 23 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2017-18411

933

2017-11-15

2017-11-23


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. lapkričio 1 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Įgaliojimas tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę 
Priėmė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-17184

17-24

2017-10-30

2017-11-01

2

Įsakymas

Įgaliojimo tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę panaikinimas 
Priėmė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-17183

17-25

2017-10-30

2017-11-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. spalio 27 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Tarpininkų, kurie pasitelkiami sprendžiant kolektyvinį darbo ginčą, sąrašo patvirtinimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2017-16882

A1-544

2017-10-25

2017-10-27


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. spalio 20 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. A1-457/V-961 „Dėl Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2017-16548

A1-535/V-1192

2017-10-17

2017-10-20


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. rugsėjo 16 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-150 ,,Dėl Valstybinės darbo inspekcijos nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifams diferencijuoti įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-14731

EV-183

2017-09-15

2017-09-16


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. rugsėjo 5 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. EV-153 „Dėl Informavimo apie trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-14111

EV-170

2017-09-04

2017-09-05


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. rugsėjo 1 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Valstybinės darbo inspekcijos kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-13952

EV-158

2017-08-30

2017-09-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. rugpjūčio 28 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Informavimo apie trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbą tvarkos aprašo patvirtinimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-13662

EV-153

2017-08-25

2017-09-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. rugpjūčio 23 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-13533

EV-150

2017-08-21

Įsigalioja 2017-08-23 (1 punktas pradedamas taikyti nuo 2017 m. rugsėjo 15 d.)


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. rugpjūčio 18 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo" pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-13460

EV-148

2017-08-18

2017-08-19


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. liepos 3 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2017-11190

534

2017-06-28

2017-07-01

2

Įsakymas

Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-11167

A1-343

2017-06-29

2017-07-01

3

Įsakymas

Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento, Darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-11168

A1-344

2017-06-29

2017-07-01

4

Įsakymas

Dėl Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-11114

A1-334

2017-06-29

2017-07-01

5

Įsakymas

Dėl Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-11118

A1-340

2017-06-29

2017-07-01

6

Įsakymas

Dėl Reikalavimų darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-11113

A1-333

2017-06-29

2017-07-01

7

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-42 „Dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo juridiniam asmeniui formų patvirtinimo“ pakeitim
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-11217

EV-93

2017-06-30

2017-07-01 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.)


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. birželio 29 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-10985

EV-78

2017-06-28

2017-07-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. birželio 27 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programų patvirtinimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-10637

EV-78

2017-06-23

2017-06-27 (Įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.)

2

Nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Identifikacinis kodas 2017-10853

496

2017-06-21

2017-07-01 (Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą ir 4.9 papunktį, įsigalioja 2017 m. liepos 1 dieną.)