• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Teisės aktų registro naujienos   2019-01-11


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2019 m. sausio 11 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2019-00372

1

2019-01-09

2019-01-11 (Nutarimo 2.8 ir 2.13 papunkčiai įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.)


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2019 m. sausio 4 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 "Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2019-00042

A1-1/V-2

2019-01-02

2019-01-04 (1.2 papunktis įsigalioja 2019 m. kovo 1 d.)

2

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1087 „Dėl Profesinių ligų nustatymo kriterijų patvirtinimo" pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2019-00140

V-15

2019-01-03

2019-01-05

3

Įsakymas

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų ir Anketos apie patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) taikymo naudingumą patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Identifikacinis kodas 2019-00158

1V-164

2018-12-31

2019-01-07


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. gruodžio 21 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 9 straipsnio, 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-20970

XIII-1712

2018-12-11

2019-01-01 (Įstatymo 6 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2019-09-01)

2

Įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2019 metais, įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-20971

XIII-1713

2018-12-11

2018-12-21


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. gruodžio 19 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Nutarimas

Dėl Valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-20795

1296

2018-12-12

2019-01-01

2

Nutarimas

Dėl Terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-20796

1297

2018-12-12

2019-01-01

3

Nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-20793

1295

2018-12-12

2018-12-20


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. gruodžio 18 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įstatymas

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 222 ir 240 straipsnių pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-20740

XIII-1746

2018-12-11

2019-07-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-19)

2

Įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-20715

XIII-1742

2018-12-11

2019-07-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-19)

3

Įstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 44 straipsnio pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-20719

XIII-1759

2018-12-11

2019-07-01 (Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-19)

4

Įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pavadinimo, 1 straipsnio, 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo III-1 skyriumi įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-20709

XIII-1739

2018-12-11

2019-07-01 (Įstatymo 9 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-19)


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. gruodžio 6 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-19799

A1-688

2018-12-04

2018-12-06

2

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-19800

A1-689

2018-12-04

2018-12-06


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. lapkričio 30 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-19348

1162

2018-11-28

2018-12-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. lapkričio 21 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įstatymas

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2018-18681

XIII-1642

2018-11-15

2018-12-01

2

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-18683

A1-638

2018-11-19

2018-11-21

3

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-18684

A1-639

2018-11-19

2018-11-21


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. lapkričio 15 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-18381

EV-288

2018-11-08

2018-11-15


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. lapkričio 9 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. A1-303 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 106 „Dėl techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-18036

A1-620

2018-11-06

2018-11-09


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. lapkričio 6 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-17912

A1-615

2018-11-05

2018-11-07


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. spalio 17 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 "Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-16232

EV-265

2018-10-16

2018-10-17


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. spalio 8 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-15840

A1-538

2018-10-03

2018-10-06

2

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-15832

EV-257

2018-10-05

2018-10-06


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. spalio 4 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo" pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-15678

EV-252

2018-10-03

2018-10-04

2

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 97/406 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-15660

A1-536/V-1060

2018-10-02

2020-01-17


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. rugsėjo 13 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų išdavimo, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo ir įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai vykdyti, sąrašo, tvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-14377

EV-230

2018-09-10

2018-09-13


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. rugpjūčio 30 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro įsteigimo bei jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-13656

844

2018-08-29

2018-09-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. liepos 4 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-240 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-11112

EV-171

2018-07-02

2018-07-04


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2018 m. birželio 28 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2015 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-102 ,,Dėl Darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių pakartotinio pasitikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2018-10633

EV-164

2018-06-27

2018-06-28