• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Teisės aktų registro naujienos   2017-11-23


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. gruodžio 4 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. V-132 ,,Dėl nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2017-19173

EV-266

2017-11-30

2017-12-02


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. lapkričio 23 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2017-18411

933

2017-11-15

2017-11-23


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. lapkričio 1 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Įgaliojimas tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę 
Priėmė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-17184

17-24

2017-10-30

2017-11-01

2

Įsakymas

Įgaliojimo tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę panaikinimas 
Priėmė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-17183

17-25

2017-10-30

2017-11-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. spalio 27 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Tarpininkų, kurie pasitelkiami sprendžiant kolektyvinį darbo ginčą, sąrašo patvirtinimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2017-16882

A1-544

2017-10-25

2017-10-27


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. spalio 20 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. A1-457/V-961 „Dėl Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2017-16548

A1-535/V-1192

2017-10-17

2017-10-20


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. rugsėjo 16 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-150 ,,Dėl Valstybinės darbo inspekcijos nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifams diferencijuoti įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-14731

EV-183

2017-09-15

2017-09-16


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. rugsėjo 5 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. EV-153 „Dėl Informavimo apie trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-14111

EV-170

2017-09-04

2017-09-05


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. rugsėjo 1 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Valstybinės darbo inspekcijos kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-13952

EV-158

2017-08-30

2017-09-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. rugpjūčio 28 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Informavimo apie trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbą tvarkos aprašo patvirtinimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-13662

EV-153

2017-08-25

2017-09-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. rugpjūčio 23 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-13533

EV-150

2017-08-21

Įsigalioja 2017-08-23 (1 punktas pradedamas taikyti nuo 2017 m. rugsėjo 15 d.)


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. rugpjūčio 18 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo" pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-13460

EV-148

2017-08-18

2017-08-19


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. liepos 3 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2017-11190

534

2017-06-28

2017-07-01

2

Įsakymas

Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-11167

A1-343

2017-06-29

2017-07-01

3

Įsakymas

Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento, Darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-11168

A1-344

2017-06-29

2017-07-01

4

Įsakymas

Dėl Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-11114

A1-334

2017-06-29

2017-07-01

5

Įsakymas

Dėl Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-11118

A1-340

2017-06-29

2017-07-01

6

Įsakymas

Dėl Reikalavimų darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-11113

A1-333

2017-06-29

2017-07-01

7

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-42 „Dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo juridiniam asmeniui formų patvirtinimo“ pakeitim
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-11217

EV-93

2017-06-30

2017-07-01 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.)


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. birželio 29 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-10985

EV-78

2017-06-28

2017-07-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. birželio 27 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programų patvirtinimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-10637

EV-78

2017-06-23

2017-06-27 (Įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.)

2

Nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Identifikacinis kodas 2017-10853

496

2017-06-21

2017-07-01 (Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą ir 4.9 papunktį, įsigalioja 2017 m. liepos 1 dieną.)


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. birželio 26 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-10624

EV-77

2017-06-23

2017-06-24 (Įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.)


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. birželio 19 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. EV-241 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus veiksmų, siekiant nustatyti tikrąjį komandiravimą, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-10121

EV-63

2017-06-16

2017-07-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. birželio 12 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-287/V-611 „Dėl Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-09833

A1-288/V-658

2017-06-07

2017-07-01

2

Nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Identifikacinis kodas 2017-09871

425

2017-06-07

2017-06-13


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. birželio 9 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų reikalavimų patvirtinimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-09731

V-645

2017-06-02

2017-06-10


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. birželio 6 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl prievolės pateikti Lietuvos Respublikos Valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją Laikinojo įdarbinimo įmonių veiklai įvertinti
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-09497

EV-43

2017-06-02

2017-06-06

2

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-09592

A1-277

2017-06-05

2017-06-07

3

Įsakymas

Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-09592

A1-276

2017-06-05

2017-07-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. gegužės 31 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Nacionalinio darbuotojų saugos ir sveikatos 2017–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-09095

A1-256/V-584

2017-05-22

2017-05-31


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. gegužės 30 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A1-169 „Dėl Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-08938

A1-258

2017-05-23

2017-05-30

2

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-08889

EV-38

2017-05-25

2017-05-27


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. gegužės 18 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-08371

300

2017-05-15

2017-05-19


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. balandžio 25 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Nutarimas

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Identifikacinis kodas 2017-06903

300

2017-04-19

2017-05-01

2

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-06898

V-464

2017-04-24

2017-05-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. balandžio 20 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Identifikacinis kodas 2017-06646

283

2017-04-12

2017-04-21


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. balandžio 19 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-06593

A1-186

2017-04-18

2017-05-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. balandžio 10 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Administracinės paslaugos Nr. 07 "DSS žinių tikrinimas VDI ir šį faktą patvirtinančių duomenų pateikimas" teikimo aprašymo ir schemos patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-06103

V-132

2017-04-07

2017-04-11 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017-07-01.)


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. balandžio 4 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 patvirtinimo
Priėmė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-05513

V-111

2017-04-03

2017-04-05


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. kovo 31 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-419 „Dėl Licencijuojamos potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros veiklos sąlygų laikymosi kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-05263

V-115

2017-03-31

2017-04-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. kovo 28 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. EV-59 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų priėmimo pasibaigus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo dienos laikui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-04978

V-110

2017-03-27

Įsigalioja 2017-03-29 (Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. kovo 31 d.)


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. kovo 14 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-04264

V-284

2017-03-13

2017-09-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. kovo 10 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-03550

V-79

2017-03-02

2017-03-03

2

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-04024

V-257

2017-03-07

2017-03-10


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. kovo 2 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-25 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos darbo inspektorių dalyvavimo statybos užbaigimo procedūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-03550

V-79

2017-03-02

2017-03-03

2

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-03485

V-229

2017-02-28

2017-03-03


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. vasario 21 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją nelaimingų atsitikimų darbe prevencijai vykdyti 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Identifikacinis kodas 2017-02868

V-74

2017-02-21

2017-02-23


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. vasario 20 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymo nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-02788

V-145

2017-02-17

2017-06-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. vasario 10 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-02438

V-126

2017-02-10

2017-02-11


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. vasario 9 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. A1-22 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Identifikacinis kodas 2017-02264

A1-76

2017-02-08

2017-02-09


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. vasario 1 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nelaimingų atsitikimų pakeliui į tarnybą ar grįžtant iš tarnybos registracijos žurnalo formos patvirtinimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 
Identifikacinis kodas 2017-01893

2-23

2017-02-01

2017-02-02


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. sausio 31 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas 
Identifikacinis kodas 2017-01764

XIII-198

2017-01-17

2017-02-01