• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Informacija apie laikinųjų darbuotojų įdarbinimą   2022-02-14

Informacija apie laikinąjį įdarbinimą  2021 m. II pusm.
Įmonių, pateikusių ataskaitas apie laikinųjų darbuotojų skaičių: 80
Laikinųjų darbuotojų skaičius: 9195
Iš jų: vyrų- 4711
moterų- 4484
Darbuotojų sk. pagal amžių*:
Iki 18 m.- 29
18-29 m.- 3457
30-65 m.- 5637
Virš 65 m.- 71
Darbuotojų sk. pagal išsilavinimą*:
Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas- 874
Aukštasis koleginis arba aukštesnysis išsilavinimas arba iki 1995 m. įgytas spec. vidurinis išsilavinimas- 873
Vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija- 2699
Be profesinio pasirengimo- 3563
Darbuotojų sk. pagal darbo laiko normą*:
Iki 10 val. per savaitę- 730
10-20 val. per savaitę- 668
21-39 val. per savaitę- 1986
40 val. per savaitę- 5279
Darbuotojų sk. pagal darbo sutarties rūšį*:
Dirbantys pagal terminuotą laikinojo darbo sutartį- 4570
Dirbantys pagal neterminuotą laikinojo darbo sutartį- 4102

*PASTABA: dalis laikinojo įdarbinimo įmonių pateikė ne visus duomenis, todėl laikinųjų darbuotojų skaičius pagal atitinkamus kriterijus skiriasi nuo bendro darbuotojų skaičiaus.