• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Informacija apie laikinųjų darbuotojų įdarbinimą   2018-02-20

Informacija apie laikinąjį įdarbinimą 2018 m. II pusm.

Įmonių, pateikusių ataskaitas apie laikinųjų darbuotojų skaičių: 45

Laikinųjų darbuotojų skaičius: 6078
Iš jų: vyrų- 2811
moterų- 3267

Darbuotojų sk. pagal amžių*:
Iki 18 m.- 94
18-29 m.- 3158
30-65 m.- 2660
Virš 65 m.- 49

Darbuotojų sk. pagal išsilavinimą*:
Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas- 1095
Aukštasis koleginis arba aukštesnysis išsilavinimas arba iki 1995 m. įgytas spec. vidurinis išsilavinimas- 1500
Vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija- 1779
Be profesinio pasirengimo- 849

Darbuotojų sk. pagal darbo laiko normą*:
Iki 10 val. per savaitę: 964
10-20 val. per savaitę- 624
21-39 val. per savaitę- 1396
40 val. per savaitę- 2346

Darbuotojų sk. pagal darbo sutarties rūšį*:
Dirbantys pagal terminuotą laikinojo darbo sutartį- 2327
Dirbantys pagal neterminuotą laikinojo darbo sutartį- 1465

*PASTABA: dalis laikinojo įdarbinimo įmonių pateikė ne visus duomenis, todėl laikinųjų darbuotojų skaičius pagal atitinkamus kriterijus skiriasi nuo bendro darbuotojų skaičiaus.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. 8 laikinojo įdarbinimo įmonės nutraukė laikinojo įdarbinimo veiklą.
1 įmonę atsisakyta įtraukti į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą kaip neatitikusią laikinojo įdarbinimo įmonėms nustatytų kriterijų