• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Informacija apie laikinųjų darbuotojų įdarbinimą   2018-02-20

Informacija apie laikinąjį įdarbinimą 2019 m. I pusm.
Įmonių, pateikusių ataskaitas apie laikinųjų darbuotojų skaičių: 20
Laikinųjų darbuotojų skaičius: 5833
Iš jų: vyrų- 3229
moterų- 2604
Darbuotojų sk. pagal amžių*:
Iki 18 m.- 7
18-29 m.- 3136
30-65 m.- 2641
Virš 65 m.- 38
Darbuotojų sk. pagal išsilavinimą*:
Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas- 986
Aukštasis koleginis arba aukštesnysis išsilavinimas arba iki 1995 m. įgytas spec. vidurinis išsilavinimas- 714
Vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija- 1876
Be profesinio pasirengimo- 2322
Darbuotojų sk. pagal darbo laiko normą*:
Iki 10 val. per savaitę: 317
10-20 val. per savaitę- 202
21-39 val. per savaitę- 2715
40 val. per savaitę- 2145
Darbuotojų sk. pagal darbo sutarties rūšį*:
Dirbantys pagal terminuotą laikinojo darbo sutartį- 2633
Dirbantys pagal neterminuotą laikinojo darbo sutartį- 2755

*PASTABA: dalis laikinojo įdarbinimo įmonių pateikė ne visus duomenis, todėl laikinųjų darbuotojų skaičius pagal atitinkamus kriterijus skiriasi nuo bendro darbuotojų skaičiaus.