• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Išaiškinimas dėl DK 144 str. 5 d.   2020-12-09

DK 144 str. 5 d. numatyta, kad darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas, padauginti iš šio straipsnio 1–4 dalyse nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti pridedami prie kasmetinių atostogų laiko.
Pavyzdžiui, už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis (DK 144 str. 1 d.) arba, darbuotojo prašymu dirbtas laikas (valandos) poilsio dieną, gali būti padauginamos iš dviejų ir gauta valandų suma pridedama prie kasmetinių atostogų. Tuomet, kai darbuotojas naudosis būtent minimu poilsio laiku, jam paliekamas darbo užmokestis, vadovaujantis DK 144 straipsnio 5 dalimi.

VDI specialistų nuomone, aptariamoji teisės norma nenumato pareigos darbdaviui sutikti su darbuotojo prašomu kompensavimo būdu, taigi, esant objektyvioms priežastims, darbdavys turi teisę atsisakyti tokį prašymą tenkinti.

Atkreipiame dėmesį, kad DK 144 str. nenustato mišraus kompensavimo būdo už darbo poilsio ar švenčių dienomis laiką ar viršvalandinio darbo laiką, todėl galimi tik du variantai: darbo laiko didesnis apmokėjimas pagal DK 144s tr. 1-4 d. arba dirbtas valandas padauginus iš nustatyto dydžio pridėti prie kasmetinių atostogų ir kai darbuotojas naudojasis minimu poilsio laiku, mokėti darbo užmokestį.