• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

VDI informuoja apie mokymo ir žinių tikrinimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais naujoves   2017-06-30

Pagrindinė naujiena, įsigaliojus Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Įstatymas) pataisoms: darbdavių, darbdaviui atstovaujančių asmenų, darbdaviui atstovaujančių asmenų ar jų įgaliotų asmenų, vykdančių darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities nuo šių metų liepos 1 d. bus tikrinamos Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI).
Kaip ir iki šiol darbdaviai, darbdaviams atstovaujantys asmenys darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimui galės pasirengti savarankiškai, vadovaujantis Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų nustatyta tvarka. Registruotis darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimui galima VDI interneto svetainėje rubrikoje DSS mokymas ir žinių tikrinimas pasirenkant vietą viename iš dešimties VDI teritorinių skyrių (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių, Tauragės), ir patogų laiką, pasirenkant iš tų variantų, kurie siūlomi žinių tikrinimo tvarkaraštyje.
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, darbdaviai bei jų įgalioti asmenys, vykdantys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimui VDI galės registruotis tik tada, kai baigs atitinkamą mokymą. Mokymai  vykdomi pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintas neformaliojo profesinio mokymo programas. Iš viso yra 9-ios mokymo programos pagal įmonių ekonominės veiklos rūšių grupes. Šias mokymo programas galima rasti rubrikoje DSS mokymas ir žinių tikrinimas. Vykdyti mokymą pagal šias mokymo programas galės profesinio mokymo teikėjai, kurie per elektroninių paslaugų darbdaviams sistemą (EPDS) pateiks VDI informaciją apie pasirengimą vykdyti mokymus pagal neformaliojo profesinio mokymo programas.
Asmenys, siekiantys tapti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais, darbdaviai bei jų įgalioti asmenys, norintys vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimui galės registruotis tik po to, kai pabaigus mokymus ne vėliau kaip per dvi darbo dienas profesinio mokymo teikėjas juos užregistruos VDI informacinėje sistemoje.
Darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimo testą darbdaviams sudaro 30 klausimų, o asmenims, ketinantiems vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas – 40 klausimų. Klausimams atsakyti skiriama 1,5 valandos. Asmenys, ateinantys į darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimą, privalo turėti asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (išsilavinimą patvirtinantis dokumentas reikalingas tiems, kuriems yra privalomas mokymas). Nesuprantantiems lietuviškai yra numatyta galimybė savo lėšomis pasinaudoti kvalifikuotų vertėjų paslaugomis.
Duomenys apie testą išlaikiusius asmenis bus saugomi VDI informacinėje sistemoje. Pažymėjimai, patvirtinantys darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimą, neprivalomi. Pageidaujantiems juos turėti, pažymėjimai bus išduodami per 3 darbo dienas.
Nuo š. m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatos dėl darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, lieka nepakitusios. Tačiau darbuotojai, valdantys potencialiai pavojingus įrenginius, mokomi darbdavio nustatyta tvarka. Kitaip tariant – darbdaviams, galintiems užtikrinti kokybišką darbuotojų parengimą, nebus privaloma šiuos dirbančiuosius siųsti mokytis pas profesinio mokymo teikėjus.
Dar kartą pabrėžtina, kad visą informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos mokymą ir žinių tikrinimą nuo š. m. liepos 1 d. bus galima rasti VDI interneto svetainės rubrikoje DSS mokymas ir žinių tikrinimas.