• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

15-01-2024

VDI įspėja: nelegalus ir nedeklaruotas darbas užtraukia baudas


Nelegaliai dirbantys asmenys pirmiausia daro didelę žalą patys sau – mažėja arba visai prarandama didžioji dalis jų socialinių garantijų. Nelegalus ir nedeklaruotas darbas tiesiogiai lemia ir viešojo sektoriaus paslaugų kokybę – ji prastėja, o tai turi įtakos sąžiningai dirbantiems darbdaviams, kurie darbo rinkoje dalyvauja iškreiptos konkurencijos aplinkoje, nepasitikėdami pačia valstybe.

Nelegalus darbas užtraukia baudą atsakingiems fiziniams asmenims (darbdaviams arba jų atstovams) nuo 1 000 iki 5 000 Eur. Pakartotinai padarytas administracinis nusižengimas užtraukia baudą nuo 5 000 iki 6 000 Eur.

Darbdaviui – juridiniam asmeniui – skiriama bauda nuo 868 iki 2 896 Eur už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį. Pakartotinai padarytas pažeidimas užtraukia baudą nuo 2 896 iki 5 792 Eur už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį.

Nedeklaruotas darbas (darbo laiko apskaitos pažeidimas) užtraukia baudą atsakingiems fiziniams asmenims (darbdaviams arba jų atstovams) nuo 300 iki 1 450 Eur. Pakartotinai padarytas administracinis nusižengimas užtraukia baudą nuo 1 400 iki 3 000 Eur.

Bauda darbdaviui – juridiniam asmeniui – nuo 200 iki 600 Eur. Pakartotinai padarytas pažeidimas užtraukia baudą nuo 600 iki 1 200 Eur.

Be tiesioginės įstatymą pažeidusių subjektų atsakomybės, taikomos ir papildomos priemonės kovai su darbo šešėliu:

  • neišduodami leidimai gyventi;
  • neišduodami leidimai dirbti ir nepriimami sprendimai dėl darbo atitikties;
  • suteikiamas nepatikimo mokesčio mokėtojo statusas, taigi įmonei neleidžiama dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;
  • nesuteikiamas paramos gavėjo statusas.

 

Visos naujienos ir renginiai