• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

03-05-2023

Naujai patvirtintos pavyzdinės darbo sutarties su jūrininku formos lietuvių, anglų ir rusų kalbomis


Pagal Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos 2006 m. dėl darbo jūrų laivyboje A2.1 standarto 2 dalį nustatytas reikalavimas, kad kai jūrininkų darbo sutartis ir bet kokia galiojanti kolektyvinė sutartis parengta ne anglų kalba, šie dokumentai turi būti parengti ir anglų kalba (išskyrus tik vietiniais reisais plaukiojančius laivus). Taigi skelbiami naujai patvirtinti pavyzdinės darbo sutarties su jūrininku formos vertimai anglų ir rusų kalbomis.

Nuo 2023-05-01 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. A-267  ,,Dėl  pavyzdinės darbo sutarties su jūrininku formos patvirtinimo“  (toliau – Įsakymas).

Įsakymas priimtas siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513  2, 6, 11, 12, 78, 79, 81, 82, 83, 84 straipsnių ir keturioliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo Nr.  IV-1745 (toliau – Įstatymas Nr. IV-1745) 11 straipsnio 1 dalies (įsigaliojo 2023 m. gegužės 1 d.) nuostatas, kuria buvo pakeista Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 84 straipsnio 1 dalis, t. y. panaikinta nuostata, kad darbo sutarties su jūrininku pavyzdinę formą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, ir nustatyta, kad minėtą formą tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras. Paminėtina, kad šis įstatymo pakeitimas buvo inicijuotas siekiant užtikrinti atitiktį Lietuvos Respublikos darbo kodekso 43 straipsnio 3 dalies bendrajai nuostatai, nustatančiai, kad socialinės apsaugos ir darbo ministras tvirtina pavyzdinę darbo sutarties formą. Atkreiptinas dėmesys, kad pagrindinės darbo sutarties su jūrininku pavyzdinės formos nuostatos nesikeitė, išliko tokios pat, kokios buvo iki 2023 gegužės 1 d. galiojusiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarime Nr. 115 „Dėl Pavyzdinės darbo sutarties su jūrininku formos patvirtinimo“, pasikeitė tik subjektas, kuris tvirtina šią formą.

Forma lietuvių kalba – čia.

Forma anglų kalba – čia.

Forma rusų kalba – čia.

 

Visos naujienos ir renginiai