• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

30-09-2022

Pranešimo forma apie prastovas


Nuo 2022 m. spalio 1 d. įsigalioja nauja pranešimų apie paskelbtas (atšauktas) prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarka. Įsigaliojus šiai tvarkai darbdaviai apie darbuotojams paskelbtas prastovas ar dalines prastovas VDI privalo informuoti pateikdami pranešimo formą per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą.
Pranešimas pateikiamas Darbo kodekso 47 str. (redakcija įsigailosianti nuo spalio 1 d.) nustatytais terminais, kai darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu nustatytų veiklos ribojimų ir dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba kai darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo.

Įstatyme numatyta: „Ne vėliau kaip prieš darbuotojo darbo dieną (pamainą) iki prastovos arba dalinės prastovos paskelbimo arba atšaukimo darbdavys apie prastovos paskelbimą darbuotojui ir jos atšaukimą informuoja Valstybinę darbo inspekciją per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą <...> Valstybinei darbo inspekcijai pateikti duomenys ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki jų pasikeitimo turi būti tikslinami, kai prastova yra pratęsiama ar keičiasi kita nustatyta tvarka pateikta informacija apie paskelbtą prastovą.“
Reikiamas užpildyti formas galima rasti čia:
https://www.vdi.lt/Forms/Formos.aspx
Pranešimo apie paskelbtas prastovas forma yra pažymėta numeriu 16.

 

Visos naujienos ir renginiai