• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

02-09-2022

Aktualios taisyklės komandiruojamiems ir tolimųjų reisų vairuotojams


Šį rudenį Europos darbo institucija (ELA) pradėjo naują kampaniją – Kelių transporto veiksmų programa (Framework for Actions on Road Transport). Ta proga ELA išleido lankstinukus, skirtus komandiruojamų vairuotojų teisėms ir pareigoms bei vairavimo ir poilsio laiko taisyklėms aprašyti. Lankstinukai bus plačiai platinami valstybėse narėse atliekant kelių transporto patikrinimus ir informavimo veiklą, todėl jie parengti ne anglų, bet ir lietuvių, ukrainiečių, albanų, turkų bei kitomis kalbomis ČIA.
Nuo 2022 m. vasario 2 d. taikomos naujos vairuotojų komandiravimo taisyklės. Lankstinuke „Susipažinkite su komandiruojamų vairuotojų teisėmis ir pareigomis“ pateikiamos pagrindinės sąvokos su apibrėžtimis ir aprašytos vairuotojų teisės į darbo užmokestį ir kitos darbo sąlygos.
Lankstinuke „Vairavimo ir poilsio laiko taisyklės“ pateikiamos poilsio trukmės taisyklės, vairuotojo darbo laiko trukmės taisyklės bei aptariamos 2020 m. rugpjūčio 20 d. Judumo dokumentų rinkinyje nustatytos papildomos kassavaitinio poilsio taisyklės.
ELA kampanijos veiklos rengiamos glaudžiai bendradarbiaujant su ES socialiniais partneriais ir valstybėmis narėmis, tad Valstybinė darbo inspekcija irgi prisidėjo prie šių priemonių rengimo.

Taip pat reikia atskirai įdėti lankstinukus prie metodinių rekomendacijų https://www.vdi.lt/Forms/MR_grid.aspx:

 

Visos naujienos ir renginiai