• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

 

16-03-2021

Elektroniniu būdu bus inspektuojamos potencialiai pavojingus įrenginius naudojančios įmonės


Siekdama surinkti ir apibendrinti informaciją apie Lietuvos įmonėse naudojamus potencialiai pavojingus įrenginius (PPĮ) ir jų priežiūrą, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad vykdys PPĮ turinčių ir / ar juos naudojančių įmonių elektroninį inspektavimą.

Šis inspektavimas bus atliekamas elektroniniu būdu užpildant Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo teminės ataskaitos (Teminė ataskaita) klausimyną. Į įmonių, įstaigų ir organizacijų, inspektuojamų elektroniniu būdu dėl potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo, sąrašą įtraukta arti 1000 įmonių, turinčių ir / ar naudojančių PPĮ, kurių savininkai kviečiami iki balandžio 30 d. įvertinti, kaip atlieka savo PPĮ priežiūrą ir pateikti rezultatus VDI. 
„Netinkamai prižiūrimi potencialiai pavojingi įrenginiai gali kelti grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai bei sutrikdyti ar visiškai sustabdyti įmonės veiklą, todėl būtina įsitikinti, ar nuolatinė PPĮ priežiūra atliekama pagal nustatytus reikalavimus. VDI kviečia PPĮ savininkams, prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS) atsakyti į Teminės ataskaitos klausimus. Įmonės, įvertinusios pagal Teminę ataskaitą PPĮ nuolatinės priežiūros vykdymo atitiktį nustatytiems reikalavimams ir VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje (EPDS) užpildžiusios bei pateikusios Teminę ataskaitą, 2021 m. nebus tikrinamos planine tvarka, t. y. VDI inspektoriams apsilankant įmonėje“, – informuoja VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus patarėja Raimonda Sneigienė.

Norint įvertinti PPĮ nuolatinės priežiūros atitiktį teisės aktų reikalavimams, atsakingas įmonės darbuotojas, tiesiogiai prisijungęs prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS), esančios VDI interneto svetainėje (www.vdi.lt), turės atsakyti į Teminės ataskaitos klausimus. Vienai įmonei skiriama viena Teminė ataskaita, nepaisant prižiūrimų PPĮ skaičiaus. Teminės ataskaitos popierinių variantų (skenuotų) siųsti nereikėtų. 
PPĮ savininkų, inspektuojamų elektroniniu būdu dėl potencialiai pavojingų įrenginių naudojimo, sąrašas paskelbtas VDI interneto svetainės rubrikoje „Elektroninis inspektavimas“. Sąraše esančios įmonės apie e. inspektavimą bus informuotos ir individualiai.

Kontaktai pasiteirauti: prisijungimo prie EPDS ir Teminės ataskaitos formos techninio pildymo klausimais – VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistė Valerija Mačiulienė, tel.: (8 5) 213 9763, 8 687 63374, e. p. [email protected]; potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros klausimais: VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus patarėja Raimonda Sneigienė, tel. 8 5 213 9777; e. p. [email protected] ir vyr. darbo inspektorius Gabrielius Sereika, tel. 8 5 213 9777, e. p. [email protected].

Elektroninis inspektavimas

 

Visos naujienos ir renginiai