• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

04-12-2020

Darbuotojai turi būti apsaugoti nuo biologinių veiksnių poveikio darbe


Darbuotojai turi būti apsaugoti nuo biologinių veiksnių poveikio darbe

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) kviečia darbdavius atkreipti dėmesį į biologinių medžiagų poveikį darbuotojų saugai ir sveikatai pagal atnaujintus „Darbuotojų apsaugos nuo biologinių profesinės rizikos veiksnių poveikio darbe nuostatus“.
Šiuose nuostatuose numatyti reikalavimai dėl darbuotojų apsaugos nuo biologinių veiksnių poveikio jų sveikatai. Įmonės, kurių veikloje darbuotojai yra arba gali būti veikiami biologinių veiksnių, privalo šių nuostatų laikytis.
Darbai ir veiklos sritys, kuriose tikėtinas biologinių veiksnių poveikis – tai darbas maisto gamybos įmonėse, žemės ūkio darbai, darbai, kuriuos dirbant kontaktuojama su gyvūnais ir (arba) gyvūninės kilmės produktais, darbas sveikatos apsaugos sistemoje, įskaitant izoliatorius ir morgus, darbas klinikinėse, veterinarijos ir diagnostikos laboratorijose, išskyrus diagnostines mikrobiologijos laboratorijas, darbas atliekų tvarkymo įmonėse, darbas nuotekų valymo įrenginiuose. Turi būti atsižvelgiama ir į kitas veiklos sritis, jei profesinės rizikos vertinimo rezultatai rodo atsitiktinį (netikslinį) biologinių veiksnių poveikį.
Darbo inspekcijai darbdaviai ne vėliau kaip prieš 30 dienų privalo pranešti apie numatomus pirmą kartą naudoti biologinius veiksnius, kurie gali sukelti sunkias ligas ir yra labai pavojingi darbuotojams, dėl jų panaudojimo gali kilti didelė rizika, kad jie išplis visuomenėje, net jei yra efektyvių profilaktikos priemonių jų poveikiui išvengti arba susirgus ligos sėkmingai gydomos. Nuostatuose biologiniai veiksniai (mikroorganizmai, galintys žmogui sukelti bet kokią infekciją, alergiją ar apsinuodijimą) klasifikuojami į keturias rizikos grupes pagal keliamos rizikos laipsnį.
Įvykus įvykiui, kai į aplinką galėjo patekti biologinių veiksnių ir kurio metu galėjo užsikrėsti ar sunkiai susirgti žmonės, įmonės iš karto po įvykio ar kaip įmanoma skubiau telefonu ar el. paštu privalo informuoti VDI, Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą ir Ekstremalių sveikatai situacijų centrą.
„Darbuotojų apsaugos nuo biologinių profesinės rizikos veiksnių poveikio darbe nuostatus“ galima rasti VDI interneto svetainėje www.vdi.lt.

 

Visos naujienos ir renginiai