• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

 

15-06-2020

Tikrinamos laikinojo įdarbinimo įmonės


Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad bus vykdomas laikinojo įdarbinimo įmonių elektroninis inspektavimas. Numatyta patikrinti daugiau nei 200 įmonių.

Iki liepos 15 d. įmonės, įtrauktos į Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą, turės VDI pateikti Pranešimą apie laikinojo įdarbinimo įmonės atitiktį nustatytiems kriterijams ir ketinimą tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą. Pranešimas yra pateikiamas tiesiogiai prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS) ir e. būdu atsakant į šio pranešimo klausimus.
Elektroniniu būdu inspektuojamų Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašas paskelbtas VDI interneto svetainės (www.vdi.lt) rubrikoje „Elektroninis inspektavimas“. Sąraše esančios įmonės apie e. inspektavimą bus informuotos ir individualiai.
Šis e. inspektavimas atliekamas vadovaujantis Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašu ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašu. Laikinojo įdarbinimo įmonėms nustatytiems kriterijams atitikties tikrinimas VDI atliekamas kasmet, taip pat nusprendžiant, ar įtraukti įmonę į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą.

Daugiau informacijos prisijungimo prie EPDS ir techninio pranešimo formos pildymo klausimais:
Informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė Valerija Mačiulienė, tel. (8 5) 2139763, el. p. [email protected];
Daugiau informacijos laikinojo įdarbinimo klausimais:
Neteisėtos veiklos priežiūros skyriaus vedėjas Gediminas Noreika, tel. (8 5) 2139768; el. p. [email protected].

 

Visos naujienos ir renginiai