• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

25-11-2019

2018 m. spalio 29 d. straipsnio „Bendros tikrintojų pastangos sutaupė milijonus“ patikslinimas


Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI) patikslina 2018 m. spalio 29 d. VDI tinklalapyje paskelbtą informacinį pranešimą „Bendros tikrintojų pastangos sutaupė milijonus“ ir jame nurodytas aplinkybes:

1. VDI Vilniaus skyrius, bendradarbiaudamas su Užimtumo tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Valstybine mokesčių inspekcija, 2018 metais atliko UAB „Argentavis“ ir UAB „NTB VALDA“ (toliau – Bendrovės) veiklos tyrimą;

2. Tyrimo metu Bendrovių veikloje buvo nustatyta:

2.1 UAB „Argentavis“ organizavo darbus poilsio dienomis be darbuotojų sutikimų, bendrovėje nepatvirtinta darbo apmokėjimo sistema bei neorganizuoti darbo tarybos rinkimai, tuo pažeisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 124 str. 2 d., 140 str. 3 d. bei 171 str. 2 d. reikalavimai. Už šiuos pažeidimus Bendrovės vadovui buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas;

2.2 UAB „NTB VALDA” (socialinė įmonė) neužtikrino, kad įmonės darbuotojai dirbtų darbo grafikuose nustatytu laiku; neužtikrino darbuotojų kassavaitinio poilsio, nes vidutinis darbuotojų darbo laikas per septynių dienų laikotarpį, taikant suminę darbo laiko apskaitą, buvo ilgesnis kaip penkiasdešimt dvi valandos; darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nežymėjo darbuotojų darbo laiko poilsio dienomis, darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nežymėjo viso dirbto darbo laiko darbo dienomis; darbuotojai dirbo darbo sutartyje nesulygtus darbus, t. y. vykdė fizinei apsaugai būdingas funkcijas. Tuo pažeisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 115 str. 1 ir 3 d., 120 str. 2 d., 33 str. 2 d. bei 44 str. 1 d. 4 p. reikalavimai. Už šiuos pažeidimus Bendrovės atsakingam asmeniui buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas, taip pat finansinė sankcija skirta ir pačiam juridiniam asmeniui UAB „NTB VALDA”.

3. Tyrimo metu Bendrovių veikloje nebuvo nustatyti užslėpti pažeidimai ir piktnaudžiavimo atvejai, piktnaudžiavimo finansine valstybės parama ir nesąžiningo valstybės lėšų panaudojimo atvejai, nelegalaus darbo, atlyginimų mokėjimo vokeliuose pažeidimai;

4. Užimtumo tarnybos sprendimu UAB „NTB VALDA“ atstatytas socialinės įmonės statusas nuo 2018 m. rugsėjo 28 d. ir visos valstybės pagalbos mokėjimas nuo 2018 m. rugsėjo 13 d.

 

Visos naujienos ir renginiai