• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

18-10-2019

Informacija apie nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius per 2019 metų III ketvirčius (2019-09-30 duomenimis)


Šių metų statistika.

Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) per 2019 m. III ketvirčius buvo gauti 29 pranešimai (išankstiniais duomenimis) apie įvykius darbe (10 iš jų susiję su eismo įvykiais), dėl kurių darbuotojai mirė, ir 88 pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai. 2018 m. per tokį pat laikotarpį buvo gauta atitinkamai 28 ir 93 pranešimai, tai yra mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius padidėjo 1 atveju (arba 4 proc.), o sunkių – sumažėjo 5 atvejais (arba 6 proc.). Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dažnumo koeficiento (nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus, tenkančio 100 000 darbuotojų) įvertis per 2019 m. III ketvirčius buvo 2,2, o sunkių nelaimingų atsitikimų darbe – 6,8. Šių rodiklių įverčiai 2018 m. III ketvirtį buvo atitinkamai 2,2 ir 7,3.
Pagal minėtus pranešimus šiais metais ištirti 17 mirtinų ir 74 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe.

Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis (toliau – EVR).

Per 2019 m. III ketvirčius daugiausiai mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe (išankstiniais duomenimis) įvyko: statybos (7 mirtini, iš jų 1 darbuotojas žuvo eismo įvykio metu, ir 21 sunkus nelaimingas atsitikimas darbe), transporto ir saugojimo (8 mirtini – visi darbuotojai žuvo eismo įvykių metu, ir 12 sunkių, iš jų 2 sunkiai sužaloti eismo įvykių metu), apdirbamosios gamybos (6 mirtini ir 14 sunkių), didmeninės ir mažmeninės prekybos (3 mirtini ir 16 sunkių), žemės ūkio (2 mirtini ir 6 sunkūs), administracinės ir aptarnavimo veiklos (1 mirtinas ir 4 sunkūs), vandens tiekimo, nuotekų valymo (2 mirtini ir 3 sunkūs) EVR įmonėse. 3 sunkūs nelaimingi atsitikimai įvyko viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo veikloje. Po 2 sunkius nelaimingus atsitikimus darbe užregistruota švietimo, profesinės, mokslinės ir techninės veiklos bei žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo EVR įmonėse.

Palyginimas su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius labiausiai padidėjo statybos (nuo 5 iki 7 atvejų arba 1,4 karto), žemės ūkio (padidėjo 2 atvejais), apdirbamosios gamybos (nuo 5 iki 6 atvejų) EVR įmonėse. Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius sumažėjo miškininkystės, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (2019 m. čia neįvyko nė vieno mirtino nelaimingo atsitikimo darbe), taip pat administracinės ir aptarnavimo veiklos (sumažėjo 2 atvejais) EVR įmonėse. Transporto ir saugojimo, didmeninės ir mažmeninės prekybos EVR įmonėse mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius, palyginti su 2018 m., padidėjo 1 atveju.

Sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičius sumažėjo apdirbamosios gamybos (nuo 21 iki 14 atvejų), žemės ūkio (nuo 7 iki 6 atvejų), statybos (sumažėjo nuo 23 iki 21 atvejo), transporto ir saugojimo (sumažėjo nuo 20 iki 12 atvejų) EVR įmonėse. Didmeninės ir mažmeninės prekybos EVR įmonėse 2019 m. III ketvirtį, palyginti su 2018 m. atitinkamu periodu, sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičius padidėjo 3,2 kartus (arba nuo 5 iki 16 atvejų). Miškininkystės sektoriuje per ataskaitinį periodą neįvyko nė vieno mirtino ar sunkaus nelaimingo atsitikimo darbe.

Kur ir kodėl?

Be eismo įvykių, kurių metu 10 darbuotojų (arba 34,5 proc.) žuvo (2018 m. eismo įvykių metu žuvo 8 darbuotojai), per 2019 m. III ketvirtį statybos darbai buvo pavojingiausi nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti – juos atliekant įvyko 6 mirtini ir 21 sunkus nelaimingas atsitikimas darbe.
Kaip ir 2018 m. III ketvirtį, daugiausiai mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko darbuotojui nukritus iš aukščio – taip žuvo 2 darbuotojai; dar 1 darbuotojas žuvo darbe ant jo nukritus / užvirtus daiktams iš aukštai. Pastebima, kad iš aukščio krenta ne tik darbuotojai, dirbantys statybų, bet ir žemės ūkio EVR įmonėse. Stebima mirtinų nelaimingų atsitikimų dėl kritimo iš aukščio / daiktų virtimo / kritimo skaičiaus mažėjimo tendencija, nes, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, tokių nelaimingų atsitikimų sumažėjo nuo 5 iki 3 atvejų. Tuo tarpu, sunkių nelaimingų atsitikimų, įvykusių dėl tos pačios priežasties padidėjo nuo 22 iki 31 atvejų (arba 1,4 karto).
Per 2019 m. III ketvirčius 4 darbuotojus mirtinai sužalojo judantys įrenginiai (autokrautuvas, automobilis ir traktorius). Vykdant darbus šalia veikiančių transporterių / konvejerių, besisukantys įrenginiai įtraukė 2-jų darbuotojų galūnes ir juos mirtinai sužalojo. 3 darbuotojai žuvo vykdydami darbus tranšėjose, kuomet atskilę iškasų šlaitai užvirto ant jų bei atsikabinę ritiniai mirtinai sužalojo.
Tiriant nelaimingų atsitikimų priežastis nustatyta, kad daugiau nei trečdalis ištirtų mirtinų  nelaimingų atsitikimų darbe per 2019 m. III ketvirtį įvyko dėl netinkamo darbų organizavimo bei įmonėje nepakankamos saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės, t. y. darbdavys neįgyvendino darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Apie ketvirtis nelaimingų atsitikimų darbe įvyko, kai atlikdami darbus darbuotojai nesilaikė vadovų duotų nurodymų ir rizikavo savo sveikata ar gyvybe.

VDI inspektoriai, tirdami įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė ar kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai, nelaimingo atsitikimo darbe priežastimis dažniausiai įvardijo Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau – Įstatymas) šių straipsnių reikalavimų pažeidimus:

  • 25 straipsnio „Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas“ – 21 atveju;
  • 19 straipsnio „Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė įmonėje“ – 16 atvejų;
  • 33 straipsnio „Darbuotojo pareigos“ - 14 atvejų (dėl darbuotojų didelio neatsargumo, kai darbuotojai nesilaikė nustatytų saugos ir sveikatos reikalavimų);
  • 15 straipsnio „Darbo vietų įrengimas statybvietėse, naudingųjų iškasenų gavybos įmonėse, žvejybos laivuose, darbo priemonėse“) – 6 atvejais;
  • 14 straipsnio „Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai“- 5 atvejais.

2019 m. III ketvirtį įvykių darbe metu žuvo 1 neblaivus darbuotojas ir buvo sunkiai pakenkta 2 neblaivių darbuotojų sveikatai. Per atitinkamą 2018 m. periodą įvyko 4 mirtini ir 8 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe, kurių metu nukentėjo neblaivūs darbuotojai.
Aptariamuoju laikotarpiu sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe jauniems darbuotojams (iki 18 metų amžiaus) neįvyko.

Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius

 

Visos naujienos ir renginiai