• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

18-09-2019

Dauguma darbuotojų apmokyti saugiai dirbti esant rizikai dėl silicio dioksido dulkių


Valstybinė darbo inspekcija (VDI) beveik 40 įmonių, kuriose darbuotojai susiduria ar gali susidurti su silicio dioksido dulkių poveikio rizika darbo aplinkoje, elektroninio inspektavimo pagalba atliko silicio dioksido dulkių keliamo pavojaus susirgti vėžiu įvertinimą.

Profesinė rizika susirgti vėžiu dėl silicio dioksido dulkių keliamo pavojaus buvo vertinama elektroniniu būdu atsakant į Silicio dioksido dulkių keliamo pavojaus susirgti vėžiu prevencinės anketos klausimus.
Prevencinę anketą užpildė 38 įmonės, kurių ekonominė veikla yra susijusi su stiklo, keramikos, cemento, akmens, abrazyvų, bitumo gaminių bei dirbinių gamyba. 21-oje iš anketas užpildžiusių įmonių darbuotojai susiduria ar gali susidurti su silicio dioksido dulkių poveikio rizika darbo aplinkoje. Šių įmonių dydis svyravo nuo 3 iki 14 darbuotojų. Su silicio dioksido poveikiu jose susiduria 69 darbuotojai, tačiau apmokyta ir instruktuota saugiai dirbti esant rizikai dėl silicio dioksido dulkių daugiau 79 darbuotojai.
Prevencinių anketų rezultatai parodė, kad visose įmonėse, net ir tose, kur silicio dioksido profesinis poveikis nėra įvertintas, numatomos ir įgyvendinamos silicio dioksido dulkių sklidimo darbo aplinkoje prevencinės priemonės, darbuotojai apmokyti ir instruktuoti saugiai dirbti esant rizikai dėl silicio dioksido dulkių, tikrinama visų darbuotojų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje susiduriama su silicio dioksido dulkių rizika, sveikata, o asmens medicininėse knygelėse yra nurodyti visi darbo vietose esantys rizikos veiksniai.
Daug dėmesio anketoje buvo skirta silicio dioksido saugaus naudojimo užtikrinimui. 18 įmonių deklaravo, kad dirbama pagal reikalavimus, pateiktus silicio dioksido saugos duomenų lapuose, taip pat parenkant asmenines apsaugines priemones buvo atsižvelgiama į informaciją pateiktą saugos duomenų lapuose.
Silicio dioksido dulkės pavojingas rizikos veiksnys daugelyje darbo vietų. Labai smulkių kristalinio silicio dioksido dulkių ilgalaikis poveikis gali sukelti plaučių vėžį ir kitas kvėpavimo takų ligas. Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC) kristalinio silicio dulkes priskiria 1-os grupės kancerogenams. Tai reiškia, kad jis yra laikomas aiškia vėžio priežastimi.
Šio VDI e. inspektavimo tikslas – įsitikinti, kad imamasi reikiamų saugos priemonių užkirsti kelią susirgti plaučių ir kvėpavimo takų vėžio profesinėmis ligomis, įvertinant silicio dioksido dulkių keliamą pavojų darbuotojų sveikatai.

 

Visos naujienos ir renginiai