• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

 

27-09-2018

Parengtos atmintinės apie 10 kancerogenų poveikį darbo vietose


Atliktų tyrimų duomenimis, vėžys yra pagrindinė mirčių, susijusių su profesine veikla, priežastis. Europos Sąjungoje dėl jo kasmet miršta daugiau nei 100 000 žmonių. Šių mirčių pagrindinis veiksnys yra kancerogenų (vėžį sukeliančių medžiagų) poveikis darbo vietoje.

2016 m. gegužės 25 d. šešios Europos organizacijos (Austrijos darbo, socialinių reikalų ir vartotojų apsaugos ministerija, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, Europos Komisija, Europos darbdavių organizacija „Business Europe“, Europos profesinių sąjungų konfederacija ir Olandijos socialinių reikalų ir užimtumo ministerija) ėmėsi iniciatyvos parengti veiksmų programą, kurią pavadino „ES su kancerogenais susijusių veiksmų gairės“ (angl. Roadmap on carcinogens). Šios programos vienas pagrindinių tikslų – dalytis įmonių ir organizacijų gerąja patirtimi, siekiant skatinti jau išbandytus ir patvirtintus pažangius apsaugos nuo kancerogenų keliamo pavojaus sprendimo būdus, naudojamus visoje Europoje

Vykdant šią iniciatyvą parengtos 10 atmintinių apie 10 kancerogeninių medžiagų: asbestą, policiklinius aromatinius angliavandenilius (PAHS), vinilchloridą, chromą VI, kietmedžio dulkes, suvirinimo metu išsiskiriančius dūmus, silicio dioksido dulkes, dyzelinių variklių išmetamąsias dujas ir benzeną. Artimiausiu metu planuojama  parengti dar 9 atmintines apie kitus dažnai darbo vietose pasitaikančius kancerogenus.

Kiekviena atmintinė yra skirta aprašyti konkrečiam kancerogenui darbo aplinkoje.  Atmintinėse  pateikiama glausta informacija:  kancerogeno ypatybės, kur dažniausiai gali pasireikšti jo poveikis , kas daugiausia su juo susiduria, supažindinama su galimais simptomais ir pateikiami patarimai, kokiais veiksmais  galima sumažinti poveikio riziką.

Visos atmintinės patalpintos Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainės rubrikoje „Metodinės rekomendacijos“.

Atmintines taip pat galite rasti ir programos „Roadmap on carcinogens“ interneto puslapyje, adresu: https://roadmaponcarcinogens.eu/facts/fact-overview/.


 1. Faktai. Asbestas
 2. Faktai. Benzenas
 3. Faktai. Dyzelinio variklio išmetamosios dujos
 4. Faktai. Chromas VI (šešiavalenčio chromo junginiai)
 5. Faktai. Formaldehidas
 6. Faktai. Kietos medienos dulkės
 7. Faktai. Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH)
 8. Faktai. Silicio dioksidas
 9. Faktai. Vinilchloridas
 10. Faktai. Suvirinimo ir karšto pjovimo procesų metu išsiskiriantys dūmai, įskaitant CR(VI)

 

Visos naujienos ir renginiai