• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

05-04-2018

Susitikimas VDI: pristatytos statybininkų asociacijų iniciatyvos statybų verslui skaidrinti


Balandžio 3 d. Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius ir grupė Valstybinės darbo inspekcijos specialistų susitiko su Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) prezidentu Daliumi Gedvilu, kitais LSA atstovais, Latvijos statybininkų asociacijos prezidentu Normunds Grinbergs.

Susitikime taip pat dalyvavo Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas, VMI Kontrolės departamento direktorė Eglė Ramanauskienė, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Juozas Neverauskas, grupė šios federacijos atstovų.

Susitikimo pradžioje Valstybinės darbo inspekcijos vadovas J. Gricius pabrėžė, kad statybų sektorius reikalauja visapusiško dėmesio tiek dėl didelių rizikų įvykti nelaimingiems atsitikimams darbe, tiek dėl išaugusių nustatomų nelegalaus darbo faktų. LSA prezidentas V. Gedvilas išsakė lūkesčius, kad šiame susitikime bus pasikeista konkrečia patirtimi, aptarti realūs žingsniai, ką galima nuveikti eliminuojant nelegalų darbą iš statybų sektoriaus.

Latvijos statybininkų asociacijos prezidentas N. Grinbergs susitikimo dalyvius supažindino su pagrindinėmis visuomeninėmis Latvijos statybininkų organizacijomis, pristatė su Latvijos Vyriausybe pasirašytus ir numatomus pasirašyti dokumentus, kurie padėtų įveikiant šešėlį šiame sektoriuje, išsamiai supažindino su patirtimi, įgyjama diegiant statyboje elektorinę darbo laiko apskaitą.

LSA Kompetencijų vertinimo skyriaus vadovas Robertas Encius pristatė šios asociacijos kuriamą naująstatybos sektoriaus darbuotojų savanoriško kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo sistemą STATREG, kuri kartu yra informacinis portalas, kompetencijų registras ir darbo poreikio analizės įrankis. R. Encius pakomentavo, kuo ši sistema gali būti naudinga statybos sektoriaus darbininkams, užsakovams, darbdaviams, valdžios institucijoms ir visuomenei. Diskusijos dalyviams jis taip pat pademonstravo, kaip veikia Statybininko kortelė – sudėtinė STATREG duomenų registro dalis, kuri sudaro galimybes užtikrinti kompetentingų specialistų darbą statybvietėse, suteikia informaciją apie statybininko kvalifikaciją, apie užsiregistravusio asmens darbovietę, darbdavį ar veiklos pobūdį, ją galima naudoti darbo laiko apskaitai ir kt.

LSA atstovai patikino, kad STATREG sistema bus toliau plėtojama, o būti partneriais kviečiamos ir valstybinės institucijos, kurioms būtų naudingi STATREG esantys kortelių turėtojų duomenys. J. Gricius šias iniciatyvas įvertino, kaip svarbias siekiant skaidrumo statybos versle: ir eliminuojant nelegalų darbą, ir tikrinant statybininko kompetenciją atitinkamam darbui atlikti.

Baigiantis pokalbiui, buvo pasiūlyta aptarti ir sukonkretinti galimą susitarimą dėl tarpusavio bendradarbiavimo, siekiant mažinti šešėlinės ekonomikos mastus statybų sektoriuje.

Nuotraukose - susitikimo akimirkos..


Iš dešinės į kairę -LSA viceprezidentas Alfonsas Jaras, VMI viršininko pavaduotojas A. Klerauskas, VMI Kontrolės departamento direktorė E. Ramanauskienė, VDI vadovas J. Gricius, pavaduotojas D. Čeponas ir VDI Vilniaus skyriaus atstovai.


Iš dešinės į kairę - LSA Kompetencijų vertinimo skyriaus vadovas R. Encius, LSA prezidentas D. Gedvilas, Latvijos statybininkų asociacijos prezidentas N. Grinbergs, VDI Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas Gediminas Noreika.

 

Visos naujienos ir renginiai