• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

19-03-2018

Susitiko VDI ir įmonių, teikiančių darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas, atstovai


Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI) įvyko VDI specialistų ir įmonių, teikiančių darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas, atstovų susitikimas. Jis organizuotas atsižvelgiant į ankstesnio renginio metu išsakytą pageidavimą tokius susitikimus rengti nuolat bei drauge aptarti aktualius darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus.

Kaip susitikimo metu pabrėžė Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius, sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimai rodo, kad dažniausiai nelaimingi atsitikimai darbe įvyksta tinkamai neidentifikavus pavojų darbo vietose, neįvertinus profesinės rizikos bei neužtikrinus darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės įmonėje. „Todėl, – sakė VDI vadovas, – būtinas dialogas, abipusės įžvalgos, kaip darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus, darbdavius mokyti atsakingai ir sistemingai, kryptingai.“ Jis kartu priminė ir VDI poziciją: konsultuoti, patarti, informuoti, tačiau įvykus nelaimėms darbe, jokių nuolaidų negali būti, tik griežčiausios priemonės.

Pastarųjų metų įvykių darbe situaciją apžvelgė VDI Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas. Jis pastebėjo, kad, nors žūčių darbe skaičius pernai buvo mažiausias per visą Nepriklausomybės laikotarpį, padėtis šiais metais neramina. Per nepilną ketvirtį jau užregistruoti 8 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 15 pranešimų, kai buvo pakenkta darbuotojų sveikatai. Įvykių darbe, dėl kurių darbuotojas mirė, skaičius, palyginti su atitinkamu praėjusių metų periodu, padidėjo 2 atvejais. „Visas šias nelaimes sieja viena bendra linija – įmonėse technologiniai procesai tarsi organizuojami, tačiau jų organizavimas neužtikrina darbuotojų saugos“, – sakė S. Balčiūnas. Nelaimių darbe tyrimai dažnai kelia klausimus dėl darbdavio ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto kvalifikacijos. Kas lėmė įvykį? Ar darbuotojas nesilaikė atitinkamų reikalavimų? Darbdavys jo nekontroliavo? Ar buvo vertinama profesinė rizika? Ar ji buvo įvertinta kokybiškai?

Susitikime akcentuotos kelios problemos, kurių turėtų nepamiršti įmonės, teikiančios darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas. Tai: raginti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus, vadovus skirti dėmesį ne vien pagrindinėms darbo vietoms, o ir pagalbinėms, pvz., kaip organizuojami krovos, sandėliavimo darbai. Vis aktyviau iškyla atsakomybės už laikinai įdarbintųjų saugą klausimas. Jis taip pat ragino registruoti incidentus, lengvus nelaimingus įvykius darbe, kuo anksčiau pradėti jų tyrimą, kad būtų užkirstas kelias sunkesniems padariniams; domėtis, ar užtektinai saugaus darbo įgūdžių mokomi pirmus metus dirbantieji.

VDI atstovai informavo apie parengtus ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktus pasiūlymus dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifų diferencijavimo, pasiūlymus dėl ypatingų statinių statybos vadovo, specialiųjų darbų vadovo bei statybos rangovo mokymo ir žinių tikrinimo tvarkos, jų kvalifikacijos atestato galiojimo apribojimų, atsižvelgiant į VDI nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimus ir kt.

Susirinkusieji diskutavo apie darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo procesų tobulinimą, pageidavo prisidėti rengiant žinių darbuotojų saugos ir sveikatos tikrinimo klausimus, daugiau praktinių pavyzdžių analizės.

Nutarta tokius susitikimus tęsti ir toliau, jų metu tarpusavyje aptariant vienas kito praktiką, keičiantis patyrimu.


Nuotraukoje: VDI ir įmonių, teikiančių darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas, atstovų susitikime.


„Būtinas dialogas, abipusės įžvalgos, kaip darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus, darbdavius mokyti atsakingai ir sistemingai“, – sakė VDI vadovas J. Gricius


 

Visos naujienos ir renginiai