• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

27-06-2017

Darbo inspektoriai klausimų pagal naująjį Darbo kodeksą kol kas netikrins


Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu, yra patvirtintas ir VDI interneto svetainėje paskelbtas šių metų III ketvirtį planine tvarka tikrinamų ūkio subjektų sąrašas. Tai įprastine tvarka vykdomi patikrinimai.

VDI atkreipia ūkio subjektų dėmesį, kad vykdydami į šį sąrašą įtrauktų įmonių patikrinimus, darbo inspektoriai darbo teisės klausimų pagal naująjį Darbo kodeksą netikrins. Patikrinimų metu šiomis temomis tik bus suteikiamos visos būtinos konsultacijos.

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti metodinę pagalbą darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų vykdymo klausimais, taip pat turi galimybę pasikviesti į įmonę konsultacijai VDI inspektorių.

Dėl konsultacijos įmonėje VDI teritorinio skyriaus vedėjui raštu arba el. paštu pateikiamas laisvos formos prašymas, nurodant konsultavimo tikslus, apimtis, neaiškius klausimus. Inspektoriui baigus konsultavimą, įmonės vadovas ar kitas įmonei atstovaujantis atsakingas asmuo gali pateikti atsiliepimus, užpildydamas apklausos anketą VDI interneto svetainėje.

 

 

Visos naujienos ir renginiai