• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

VDI atvėrė duomenis visuomenei   2020-08-03

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) kartu su dar keturiomis viešojo sektoriaus institucijomis baigė įgyvendinti projektą, kurio metu buvo sukurtas Lietuvos atvirų duomenų portalas.

Projekto „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ tikslas – leisti verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis. Siekiama, kad patogi prieiga prie institucijų duomenų keltų Lietuvos viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo brandos lygį ir skatintų visuomenę įsitraukti į sprendimų priėmimo procesus.

VDI atvėrė 30 duomenų rinkinių iš 2 informacinių sistemų (nelegalaus darbo, nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, pavojingų darbui įrenginių, planinių ir neplaninių patikrinimų, darbo ginčų, skundų ir kt.). Duomenys automatiškai perduodami į sukurtą centralizuotą Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų tvarkomų duomenų atvėrimui skirtą portalą, kad verslas ir visuomenė galėtų patogiai gauti duomenis be išankstinių užklausų ir esant poreikiui juos naudoti pakartotinai. VDI atnaujintus duomenis portalui teiks kas ketvirtį.

Parengtus duomenų rinkinius galima rasti Lietuvos atvirų duomenų portale adresu https://data.gov.lt/. Šis portalas taip pat yra sudedamoji Europos Sąjungos atvirų duomenų portalo https://www.europeandataportal.eu dalis.

Duomenų naudotojus kviečiame būti aktyviais ir portalo teikiamomis priemonėmis komentuoti atvertų VDI duomenų rinkinius bei teikti pasiūlymus naujiems rinkiniams.

Toliau pateikiame suvestinių duomenų rinkinius.