2019 METAIS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA MINĖJO 100 METŲ JUBILIEJŲ

Valstybinės darbo inspekcijos šimtmetis

2019 m. sukako šimtas metų, kai aukščiausieji Lietuvos valstybės valdžios vyrai savo parašais patvirtino Darbo inspekcijos departamento įsteigimo įstatymą. Šiuo dokumentu valstybė žengė pirmąjį žingsnį, atkreipdama dėmesį į dirbančiųjų sveikatą ir gyvybę. Vėliau, stiprėjant Darbo inspekcijos institucijai, plečiant inspektorių teises darbuotojų sauga vis labiau buvo įtvirtinama kaip vertybė.

Lietuvos 1922 m. konstitucija reikalavo saugoti ir globoti darbo žmogaus pajėgą.
Čia pateikiama informacija apie įvairius Darbo inspekcijos istorijos fragmentus. Jos įkūrimo archyvines detales. Atsikūrimo pradžią. Veiklos įsibėgėjimo, jos pokyčių atspindžius. Inspektorių – naujausios darbo inspekcijos istorijos liudytojų – mintis...
Pakeliaukime kartu po pasaulį, kuriame gimė, brendo, augo ir praktiškai buvo įgyvendinama valstybės teisinė globa tai sričiai, kuri dabar vadinama – orus darbas.


 • 1919

  Darbo inspekcijos įkūrimas

 • 1993

  Darbo inspekcijos atkūrimas

 • 2017

  Nuo 2017 minima DSS diena

 • 2019

  valstybinei darbo inspekcijai 100 metų

Saugaus darbo kultūra – tai nesibaigiantis mažų ir didelių pergalių kelias!

Europinės patirties link

PRIEŠKARIO DARBO INSPEKCIJOS TEISĖS AKTŲ FRAGMENTAI

 • archyvas
 • archyvas
 • archyvas
 • archyvas
 • archyvas
 • archyvas

ATRODO, KAD TAI BUVO VAKAR

VDI inspektavimų, konsultavimų ir laisvalaikio akimirkos