VDI.lt Information in English language Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema Paieška Facebook RSS

Informacija pagal ekonomines veiklas


           2011 m. vasario 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 220 „Dėl Darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
           Žin., 2011, Nr.24-1170Prašymo dėl darbo santykių pasibaigimo forma.

 • Informacija apie pradėtą patikrinimą dėl darbdavio buvimo vietos nustatymo
  • Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 124 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. priimtu nutarimu Nr. 220 „Dėl darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybinė darbo inspekcija, atlikdama jai priskirtą funkciją, informuoja, kad bus pradėtas tikrinimas dėl toliau išvardytų darbdavių (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdaviui atstovaujančių asmenų buvimo vietos nustatymo.
   Valstybinei darbo inspekcijai nenustačius pateikiamame sąraše esančio darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavį atstovaujančio asmens buvimo vietos, vadovaujantis Darbo kodekso 124 straipsnio 1 dalies 4 punktu, bus konstatuotas darbo santykių pasibaigimas tarp šio darbdavio ir prašymą pateikusio darbuotojo.
   Darbdavius (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdaviui atstovaujančius asmenis, esančius sąraše, prašome nedelsiant kreiptis į tuos Valstybinės darbo inspekcijos teritorinius skyrius, kurių teritorijoje jie vykdo savo veiklą, arba į Valstybinės darbo inspekcijos administraciją (Algirdo g. 19, Vilnius) dėl tyrimo nutraukimo.
 • Dingęs darbdavys – ne kliūtis nutraukti darbo santykius
  • Dingus darbdaviui darbuotojai atsiduria tarsi tarp dangaus ir žemės: įmonės veikla stoja, atlyginimai nemokamai, o kreiptis pagalbos į valstybę negalima – juk oficialiai žmonės tebedirba. Dingusių darbdavių problema išryškėjo prieš keletą metų, tačiau net ir ekonomikai atsigaunant ji išlieka aktuali: pernai Valstybinėje darbo inspekcijoje ir jos teritoriniuose padaliniuose buvo užregistruota 515 skundų dėl dingusių darbdavių, o šiemet vien per pirmuosius devynis mėnesius šis skaičius padidėjo iki 616 skundų. Daugiau nei 500 darbuotojų jau gavo pažymas, kad jų darbo santykiai įmonėse pasibaigę.

   Išeitis – kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją

   Reaguojant į darbuotojų skundus buvo pakoreguotas Darbo kodekso straipsnis, reglamentuojantis darbo sutarties pabaigą. Jis buvo papildytas nauju darbo sutarties pabaigos pagrindu: kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma. Pagal nuo 2010 m. birželio įsigaliojusią naują tvarką darbuotojas, norėdamas nutraukti darbo santykius su darbdaviu, kurio buvimo vieta nežinoma, turi Valstybinei darbo inspekcijai pateikti paštu, elektroninėmis priemonėmis (patvirtinęs elektroniniu parašu) ar tiesiogiai atnešdamas į VDI teritorinį skyrių rašytinį prašymą dėl darbo santykių pasibaigimo (prašymo formą galima rasti VDI interneto svetainės rubrikoje Darbo santykių pasibaigimas). Prašymas turi būti darbuotojo pasirašytas, jame nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu darbuotojas ją žino) arba darbdavio pavadinimas, buveinės adresas (jeigu darbuotojas jį žino). Valstybinė darbo inspekcija ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo interneto svetainėje pateikia informaciją apie pradėtą patikrinimą dėl darbdavio buvimo vietos nustatymo.

   Atleidimo iš darbo pažyma – per 20 dienų

   Prašymas dėl dingusio darbdavio nagrinėjamas ir patikrinimas atliekamas ne ilgiau nei 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Darbo inspektorius, atlikęs patikrinimą ir nenustatęs darbdavio buvimo vietos, surašo patikrinimo aktą. Jeigu darbdavio buvimo vieta nustatoma, apie tai raštu informuojamas darbuotojas ir patikrinimas nutraukiamas. Praėjus 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir nenustačius darbdavio buvimo vietos, darbo inspektorius darbuotojui išduoda nustatytos formos pažymą, kurioje konstatuoja darbo santykių pasibaigimą. Valstybinė darbo inspekcija, išdavusi darbuotojui pažymą, tą pačią dieną apie darbo santykių pasibaigimą informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

   Registruotis darbo biržoje galima tik gavus atleidimo pažymą

   Darbo inspektoriai išskiria keletą pagrindinių kategorijų darbuotojų, susiduriančių su dingusio darbdavio problema, pvz., moterys, grįžusios po vaiko priežiūros atostogų, tiksliau neturinčios kur grįžti pasibaigus vaiko priežiūros atostogoms. Kita darbuotojų kategorija – asmenys, kurie susirūpina savo sutarties nutraukimu tik tada, kai, nerasdami jokio pajamų šaltinio arbą jį praradę (nenutraukta viena darbo sutartis nėra kliūtis sudaryti naują sutartį su kitu darbdaviu), siekia užsiregistruoti Darbo biržoje.

   Patikrinimus dėl dingusių darbdavių atliekančių darbo inspektorių teigimu, laiko tarpas nuo faktinės darbo santykių pabaigos iki kreipimosi į Valstybinę darbo inspekciją įvairuoja nuo vieno mėnesio iki dvejų metų. Svarbu tai, kad darbo sutarties pabaiga negali būti konstatuota anksčiau, nei asmuo kreipiasi į Valstybinę darbo inspekciją, taigi tiems, kas realiai pasibaigus darbo santykiams su vienu darbdaviu delsia kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją, praradus alternatyvius pajamų šaltinius, prieš kreipiantis į Darbo biržą reikės sugaišti laiko konstatuojant jau anksčiau pasibaigusių darbo santykių pabaigą.

   Naudingiau yra susitarti su darbdaviu

   Nors darbuotojai, dingus darbdaviui, nėra itin aktyvūs siekdami įforminti pasibaigusius darbo santykius, Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, neretai pasitaiko atvejai, kai asmens pateikta informacija apie dingusį darbdavį nepasitvirtina: kartais darbuotojai tiesiog „permeta“ darbo inspektoriams naujų darbdavio kontaktų paiešką. Darbo inspektoriams susisiekus su darbdaviu, darbo sutartis palieka galioti. Tiesa, darbuotojams yra naudingiau susitarti su darbdaviu dėl darbo nutraukimo – Valstybinei darbo inspekcijai konstatavus darbo santykių pabaigą, iš pareigų atleidžiamas darbuotojas netenka teisės į išeitinę išmoką. Taigi galimybė konstatuoti darbo santykių pabaigą Valstybinės darbo inspekcijos pagalba, nors ir efektyvi, yra kraštutinė priemonė siekiant padėti tašką darbo santykiuose.

   Išsiieškoti neišmokėtą atlyginimą galima per teismą

   Dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo, darbuotojai turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu darbdaviui. Tokia valstybės pagalba atgaunant darbo užmokestį darbuotojai gali pasinaudoti nepriklausomai nuo to, ar jie, darbdaviui dingus, kreipėsi į VDI dėl darbo santykių pabaigos, ar ne.

   Įmonės bankroto atveju su darbuotojais atsiskaitoma pirmiausiai

   Kita vertus, jei darbuotojas nesikreips dėl darbo santykių pabaigos į VDI ir lauks, kol įsiteisęs teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo, su darbuotojais darbo sutartis nutrauks teismo paskirtas bankroto administratorius – jis per 3 darbo dienas nuo įsiteisėjusio sprendimo darbuotojus raštu įspės, o dar po 15 darbo dienų nuo tokio įspėjimo darbo sutartis bus nutraukta. Tokiu būdu pasibaigus darbo santykiams, atleistam darbuotojui išmokama jo 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinė išmoka (tokia išmoka neišmokama, kai darbuotojų darbo teisinių santykių pabaigą konstatuoja VDI). Pažymėtina, kad įmonei bankrutavus, pirmiausia yra atsiskaitoma su darbuotojais. Jei bankrutavusios įmonės turto nepakanka atsiskaityti su darbuotojais, dalis neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų gali būti mokami iš Garantinio fondo lėšų.

   Visais su darbo įstatymais ar darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais susijusiais klausimais galima pasikonsultuoti telefonu (8 5) 213 9772, raštu ar tiesiogiai kreipusis į Valstybinę darbo inspekciją arba VDI profilyje socialiniame tinkle „Facebook“.

Įmonės paieška pagal pavadinimą:   
     Bendras įrašų skaičius lentelėje yra: 39

VardasPavardėĮmonėĮmonės kodasAdresas
AndreiShyreiUAB Lugsora302299643Vilniaus m. J.SAVICKIO G. 4
Albert BogdanovičUAB Euroconstruktion group301530780Vaižganto g. 7-5, Kaunas
RaimondasJankauskas UAB Tvorų sprendimai302582513Didžioji g. 98, Kaunas
IvanLukaševičUAB ,,Daniluka"301589857Karveliškių k., Vilniaus r.
EugenijaBorkertienėUAB Liumas301894570Pergalės g. 1, Pakruojis
KarolisPaulavičiusUAB "AŠ AUGU"302487937Vytenio g. 6, Vilnius
AndriusJonuškisUAB Kesata302818084Architektų 56 -101, Vilnius
KonstantinsSolovjovsUAB Sausis302294607Taikos g. 3, Voškonių K., Kauno r.
AstaBaranauskienėUAB Rodalina135645773Palemono g. 7, Kaunas
DeividasKripasUAB "BOND LT"300046876Sakalų g. 22-46, Vilnius
RičardasOsipavičiusUAB GOLD GROUP302586814Vilniaus m. savivaldybės teritorija
Adel Hashim Rashid AL MushahidiUAB "Jellary 4 You" 302924760Didlaukio g. 80-96, Vilnius
RaimundasVilysUAB Statybos garantas301567693Linų 4-1, Vilnius
KAZIMIRAndriuškevičUAB Gold group302586814J.Basanavičiaus g.2/15 Vilnius
ŽydrūnasBudvytisUAB IrmaV302891157Adutiškio g. 3-3, Vilnius
PovilasPetrauskasUAB HILTEKA302782332Draugystės g.13-320 Marijampolė
JonasSubačiusUAB Stemmo134679121V.Krėvės pr. 29-26, Kaunas
LeonBaszlaminowUAB "Asmadej"302659956Adutiškio g. 3-3, Vilnius
Rasa BaltrušaitytėUAB "Raquel Balant" 302423863Laisvės pr.60, Vilnius
Dmitrij SmirnovUAB " Colizeum" 301674371Girulių g. 20-64, Vilnius
Kęstutis KasperavičiusUAB "LK Balt"140079686Vyturio g. 5-36, Klaipėda
NežinomasNežinomaUAB "Vakarų pardavimai"302630036Žemaičių g. 34, Klaipėda
NerijusČelkonasLex System Gmbh111111111Ulonų g. 5, Vilnius
YURYKaziulinUAB CIB Lithuania302764277Pylimo 43-14, Vilnius
TadasDikčiusUAB "Henrieta"300529775Bugenėlių g. 5, Ukmergė
IngridaKėkštė"BMF Solutions" UAB300615306Žolyno g. 13-9, Vilnius
DonatasMeškysUAB "MANOSTA"302875466Architektų g. 56-101, Vilnius
Fuat KartUAB ''Profit Solution"303019286S. Stanevičiaus g. 92-21, Vilnius
Hogir SaticUAB "FHK Solutions" 303019293Genių g. 24-22, Vilnius
Silas ArkibaldHansenUAB "Interna LT"303195494Veverių g. 9B-63, Vilnius
AleksasBeliūnasUAB Infostatyba125352238Pušų 19-6, Vilnius
TomasMisevičiusVŠĮ Šou teatras Moonlight express302346687Savanorių 32-16
DonatasŠimkusUAB „Raftra“125544943Liepkalnio g. 83A, Vilnius
GediminasBušniauskasUAB "Financial&Tax Solutions300535244K.Biorutos g. 26-36
Jurijus TalmontasUAB "Taksvija ir ko''300045906S. Konarskio g. 6-83, Vilnius
Ivan DimitrovIvanovUAB "Kilta"303169873Taikos pr. 24-13, Klaipėda
AlbertasRaibužisUAB ,,Namų tvarka"300066124Kalvarijų 125, Vilnius
RamūnasStankevičiusUAB ,,Juodasis beržas,,302693047Vilniaus g. 77a-22, Biržai
IvarOpsvikUAB "Lom Baltic"111600734Pivašiūnų g. 8, Daugų k., Daugų sen., Alytaus rajonas

Valstybės biudžetinė įstaiga. Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius, tel. (8 5) 265 0193, faks. (8 5) 213 9751, el. p. info@vdi.lt
Duomenys apie Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711163. Konsultacijų tel. (8 5) 213 9772