VDI.lt Information in English language Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema Paieška Facebook RSS Svetainės medis VDI elektroninis paštas 

Dažnai užduodami klausimai (DUK) pagal teisės aktų (TA) kategorijas:
Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai) (19)
Nelaimingų atsitikimų tyrimą ir prevenciją reglamentuojantys teisės aktai (3)
Profesinių ligų tyrimą ir prevenciją reglamentuojantys teisės aktai (5)
Darbuotojų mokymą ir instruktavimą reglamentuojantys teisės aktai (42)
Darbo teisės subjektų atstovavimą reglamentuojantys teisės aktai (6)
Darbo įstatymų laikymosi kontrolę, darbo teisių įgyvendinimą ir gynimą reglamentuojantys teisės aktai (5)
Įdarbinimą reglamentuojantys teisės aktai (1)
Darbo sutarties turinį, jos sudarymą ir pasibaigimą reglamentuojantys teisės aktai (46)
Darbo sutarčių rūšis reglamentuojantys teisės aktai (5)
Darbo laiką reglamentuojantys teisės aktai (37)
Poilsio laiką reglamentuojantys teisės aktai (35)
Darbo užmokestį reglamentuojantys teisės aktai (13)
Lengvatas ir garantijas reglamentuojantys teisės aktai (12)
Darbo teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktai (11)
Viešosios konsultacijos (35)
Deklaravimas apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį (EPDS) (1)
Profesinės rizikos vertinimą reglamentuojantys teisės aktai (10)

Biudžetinė įstaiga. Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius, tel. (8 5) 265 0193, faks. (8 5) 213 9751, el. p. info@vdi.lt
Duomenys apie Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711163. Konsultacijų tel. (8 5) 213 9772