• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

1

 

Vadovybė (darbuotojai: 273) Algirdo g. 19, LT-03607, Vilnius, (8 5) 265 0193, info@vdi.lt

Skyriaus darbuotojai

Vardas, pavardė
Vardas, pavardė
Telefonas
Telefonas
E. paštas
E. paštas
Pareigos
Pareigos
Dienos statusas
Dienos statusas
Jonas Gricius (8 5) 260 3474 jonas.gricius@vdi.lt Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Užduotys dirba
Dalius Čeponas (8 5) 210 4737 dalius.ceponas@vdi.lt Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas Užduotys dirba
Jonas Survila (8 5) 213 9761 jonas.survila@vdi.lt Kancleris Užduotys dirba
Rimas Grigaravičius (8 5) 260 3383 rimas.grigaravicius@vdi.lt skyriaus vedėjas Užduotys dirba
Vidutis Skirmantas (8 5) 233 5694 vidutis.skirmantas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Jelena Milevska (8 5) 265 1426 jelena.milevska@vdi.lt vyriausioji specialistė dirba
Jolita Garbinčienė (8 5) 265 1426 jolita.garbinciene@vdi.lt vyriausioji specialistė dirba
Giedrius Pažūsis (8 5) 265 1426 giedrius.pazusis@vdi.lt Vyresnysis patarėjas dirba
Svetlana Černuševič (8 5) 260 3756 svetlana.cernusevic@vdi.lt skyriaus vedėja Užduotys dirba
Egidijus Brazauskas (8 5) 213 9763 egidijus.brazauskas@vdi.lt vyriausiasis specialistas dirba
Sigita Mačiekienė (8 5) 260 3472 sigita.maciekiene@vdi.lt vyriausioji specialistė dirba
Genadijus Zablockis (8 5) 213 9763 genadijus.zablockis@vdi.lt Organizavimo ir metodų specialistas dirba
Violeta Skersienė (8 5) 213 9763 violeta.skersiene@vdi.lt Organizavimo ir metodų specialistė dirba
Irena Mikutienė (8 5) 213 9762 irena.mikutiene@vdi.lt Išlaidų apskaitos specialistė dirba
Arūnas Lupeika (8 5) 265 17 86 arunas.lupeika@vdi.lt Organizavimo ir metodų analitikas dirba
Aldona Česūnienė (8 5) 265 1670 aldona.cesuniene@vdi.lt Organizavimo ir metodų analitikė dirba
Birutė Macijauskienė (8 5) 213 9768 birute.macijauskiene@vdi.lt skyriaus vedėja Užduotys dirba
Nijolė Cilciūtė (8 5) 213 9768 nijole.cilciute@vdi.lt vyriausioji specialistė dirba
Gediminas Noreika (8 5) 213 9768 gediminas.noreika@vdi.lt Patarėjas dirba
Aras Petrevičius (8 5) 213 9768 aras.petrevicius@vdi.lt Patarėjas dirba
Šarūnas Orlavičius (8 5) 239 7247 sarunas.orlavicius@vdi.lt skyriaus vedėjas Užduotys dirba
Tautvydas Zasas (8 5) 239 7245 tautvydas.zasas@vdi.lt vyriausiasis specialistas dirba
Donatas Varnas (8 5) 239 7246 donatas.varnas@vdi.lt vyriausiasis specialistas dirba
Edgar Lisica (8 5) 239 7249 edgar.lisica@vdi.lt vyriausiasis specialistas dirba
Justyna Ščerba (8 5) 239 7244 justyna.scerba@vdi.lt vyriausioji specialistė dirba
Inga Olifer (8 5) 239 7248 inga.olifer@vdi.lt vyriausioji specialistė dirba
Beata Bieliauskienė (8 5) 239 7243 beata.bieliauskiene@vdi.lt vyriausioji specialistė dirba
Kristina Palevičienė (8 5) 239 7243 kristina.paleviciene@vdi.lt vyriausioji specialistė dirba
Jolanta Prokopovič (8 5) 239 7248 jolanta.prokopovic@vdi.lt vyriausioji specialistė dirba
Loreta Laričeva (8 5) 239 7242 loreta.lariceva@vdi.lt vyriausioji specialistė dirba
Diana Strautniekienė (8 5) 239 7243 diana.strautniekiene@vdi.lt vyriausioji specialistė dirba
Rūta Dunovskaja (8 5) 239 7245 ruta.kisieliute@vdi.lt vyriausioji specialistė dirba
Vaida Arlauskaitė (8 5) 239 7244 vaida.arlauskaite@vdi.lt vyriausioji specialistė dirba
Laurynas Gudžiūnas (8 5) 239 7243 laurynas.gudziunas@vdi.lt Patarėjas dirba
Ieva Piličiauskaitė (8 5) 260 3473) ieva.piliciauskaite@vdi.lt Patarėja dirba
Sandra Vancevičienė (8 5) 239 7245 sandra.vanceviciene@vdi.lt Patarėja dirba
Ignas Katkevičius (8 5) 239 7244 ignas.katkevicius@vdi.lt Teisininkas dirba
Tomas Dargis (8 5) 260 3751 tomas.dargis@vdi.lt Teisininkas dirba
Rimas Matesovičius (8 5) 239 7248 rimas.matesovicius@vdi.lt Teisininkas dirba
Laurynas Andrijauskas (8 5) 239 7249 laurynas.andrijauskas@vdi.lt Teisininkas dirba
Gražina Kliukoit (8 5) 239 7244 grazina.kliukoit@vdi.lt Teisininkė dirba
Indrė Vaicekauskaitė (8 5) 239 7249 indre.vaicekauskaite@vdi.lt Teisininkė dirba
Dalia Danė (8 5) 239 7244 dalia.dane@vdi.lt Teisininkė dirba
Austėja Miškinytė (8 5) 239 7248 austeja.miskinyte@vdi.lt Teisininkė dirba
Diana Gečienė (8 5) 260 3751 diana.geciene@vdi.lt Teisininkė dirba
Julija Miliun (8 5) 239 7244 julija.miliun@vdi.lt Teisininkė dirba
Kristina Kielaitė-Talaikė (8 5) 239 7246 kristina.kielaite-talaike@vdi.lt Teisininkė dirba
Ugnė Kotryna Jakavičiūtė 852397242 ugne-kotryna.jakaviciute@vdi.lt Teisininkė dirba
Viktorija Jasiukait 85 2397246 viktorija.jasiukait@vdi.lt Teisininkė dirba
Kristina Rodevič-Savicka 852397246 kristina.rodevic-savicka@vdi.lt Teisininkė dirba
Gabrielė Karazijaitė-Stukienė (8 5) 239 7249 gabriele.karazijaite-stukiene@vdi.lt Teisininkė dirba
Saulius Balčiūnas (8 5) 213 9759 saulius.balciunas@vdi.lt skyriaus vedėjas - vyriausiasis darbo inspektorius Užduotys dirba
Gediminas Valentėlis (8 5) 265 0189 gediminas.valentelis@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Tadas Marcinkevičius (8 37) 33 85 15 tadas.marcinkevicius@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Giedrius Dambrauskas (8 5) 265 2608 giedrius.dambrauskas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Gabrielius Sereika (8 5) 213 9777 gabrielius.sereika@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Rita Zubkevičiūtė (8 5) 213 9754 rita.zubkeviciute@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Jolita Urbanavičienė (8 315) 74 669 jolita.urbanaviciene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Nerita Šot (8 5) 265 1628 nerita.sot@vdi.lt vyriausioji specialistė dirba
Raimonda Sneigienė (8 5) 213 9777 raimonda.sneigiene@vdi.lt Patarėja dirba
Kristina Kalinauskaitė (8 5) 265 2608 kristina.kalinauskaite@vdi.lt Informacijos rinkimo specialistė dirba
Vesta Macė (85) 265 0189 vesta.mace@vdi.lt Vyresnioji patarėja - vyriausioji darbo inspektorė dirba
Tomas Saulėnas (8 5) 239 7241 tomas.saulenas@vdi.lt vyriausiasis specialistas dirba
Dalia Legienė (8 5) 213 9766 dalia.legiene@vdi.lt vyriausioji specialistė dirba
Lina Svirskienė (8 5) 213 9773 lina.svirskiene@vdi.lt vyriausioji specialistė atostogauja
Artūras Verikovskis (85) 265 0082 arturas.verikovskis@vdi.lt Organizavimo ir metodų specialistas dirba
Jolanta Bielskienė (8 5) 265 0082 jolanta.bielskiene@vdi.lt Organizavimo ir metodų specialistė dirba
Laima Minkevičienė (8 5) 265 0082 laima.minkeviciene@vdi.lt Organizavimo ir metodų specialistė dirba
Jolanta Ražanienė (8 5) 265 0082 jolanta.razaniene@vdi.lt Organizavimo ir metodų specialistė dirba
Agnė Kiškytė-Rarivanė (8 5) 213 9771; 869873025 agne.kiskyte-rarivane@vdi.lt Organizavimo ir metodų specialistė dirba
Virginija Gedvilienė (8 5) 233 0843 virginija.gedviliene@vdi.lt Viešojo administravimo institucijos specialistė dirba
Andrius Račkauskas (8 5) 2139758 andrius.rackauskas@vdi.lt skyriaus vedėjas Užduotys dirba
Danguolė Kerulienė (8 5) 265 0193 danguole.keruliene@vdi.lt Organizavimo ir metodų specialistė dirba
Justinas Grigaravičius (8 5) 213 9775 justinas.grigaravicius@vdi.lt Kompiuterinių sistemų inžinierius dirba
Raimondas Barkauskas (8 5) 210 4410 raimondas.barkauskas@vdi.lt Kompiuterių sistemų administratorius dirba
Vilius Bagdonas (8 5) 239 7240 vilius.bagdonas@vdi.lt Programinės įrangos kūrėjas dirba
Greta Lelekauskaitė (8 5) 210 4410 greta.lelekauskaite@vdi.lt Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistė dirba
Zita Gervickienė (8 5) 265 1495 zita.gervickiene@vdi.lt Archyvarė dirba
Liuda Mauzienė (8 5) 210 4724 liuda.mauziene@vdi.lt Korespondencijos tvarkytoja dirba
Alicija Bujokienė 852650181 alicija.bujokiene@vdi.lt Korespondencijos tvarkytoja dirba
Valerija Mačiulienė (8 5) 213 9763 valerija.maciuliene@vdi.lt Programinės įrangos testuotoja dirba
Edita Navickė (8 5) 265 0193 edita.navicke@vdi.lt Raštinės administratorė dirba
Irina Janukevičienė (8 5) 210 4728 irina.janukeviciene@vdi.lt skyriaus vedėja Užduotys dirba
Rimantas Kerulis (8 5) 265 1175 rimantas.kerulis@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkas dirba
Romas Einikis (8 5) 2104742 romas.einikis@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkas dirba
Arvydas Petruškevičius (8 5) 233 7839 arvydas.petruskevicius@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkas dirba
Albert Oleškevič (8 5) 210 4731 albert.oleskevic@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkas dirba
Mantas Leščiauskas (8 41) 52 46 34 mantas.lesciauskas@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkas dirba
Daiva Snudaitienė (8 41) 52 46 33 daiva.snudaitiene@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkė dirba
Eglė Pocienė (8 46) 49 58 37 egle.pociene@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkė dirba
Rasa Radauskienė (8 315) 75 320 rasa.radauskiene@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkė dirba
Akvilė Stoškutė-Bendorienė 8 697 07849 akvile.bendoriene@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkė dirba
Irta Bakšienė (8 37) 32 81 70 irta.baksiene@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkė dirba
Sigita Uogelienė (8 37) 32 81 66 sigita.uogeliene@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkė dirba
Jūratė Kašėtaitė (8 46) 49 55 45 jurate.kasetaite@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkė dirba
Asta Gudonienė (8 45) 43 36 15 asta.gudoniene@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkė dirba
Vitalija Juraitytė (8 5) 210 4733 vitalija.juraityte@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkė dirba
Rita Černiauskienė (8 5) 260 3384 rita.cerniauskiene@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkė dirba
Liudmila Mironovienė (8 5) 210 4746 liudmila.mironoviene@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkė dirba
Dalia Jocienė (8 37) 32 81 71 dalia.jociene@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkė dirba
Vitalija Mardasaitė (8 46) 21 02 07 vitalija.mardasaite@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkė dirba
Eglė Lakačauskienė (8 444) 60 664 egle.lakacauskiene@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkė dirba
Jolita Banionytė (8 37) 32 81 84 jolita.banionyte@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkė dirba
Vilma Kisielienė 845469166 vilma.kisieliene@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkė dirba
Vidmantė Bartašienė (8 37) 22 06 88 vidmante.bartasiene@vdi.lt darbo ginčų komisijos pirmininkė dirba
Audronė Baršienė 8 695 15818 audrone.barsiene@vdi.lt Patarėja dirba
Gitana Kazragytė (8 46) 49 55 45 klaipedadgk1@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Lina Bušmienė (8 45) 43 36 15 lina.busmiene@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Agnė Buškevičiūtė-Kazlauskienė (8 315) 75 320 alytusdgk@vdi.lt Administratorė sekretorė atostogauja
Lineta Juzaitienė (8 46) 49 47 59 klaipedadgk2@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Dovilė Mikalauskaitė (8 389) 50 287 utenadgk@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Vaiva Juozapaitytė-Novickienė (8 5) 233 7839; 866547380 vilniusdgk4@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Jolanta Bučienė (8 37) 32 81 66 kaunasdgk1@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Sandra Mikolaitienė (8 37) 33 85 06 sandra.mikolaitiene@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Jūratė Butkevičienė (8 41) 52 46 34 jurate.butkeviciene@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Laura Kazlauskienė (8 45 ) 43 36 15 laura.kazlauskiene@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Jelena Gluščevskaja (8 46) 21 02 07 jelena.gluscevskaja@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Brigita Karablikovienė 83 732 8171 kaunasdgk4@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Milda Miežonė (8 5) 260 3384; 861813697 vilniusdgk7@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Fausta Adomaitytė-Bružienė (85) 210 4733; 861492307 vilniusdgk1@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Lina Tribandytė (8 315) 61150 lina.tribandyte@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Vika Lukošienė (8 444) 60 664 vika.lukosiene@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Audronė Filimanavičienė 8 697 07838; 866545054 audrone.filimanaviciene@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Rūta Baranauskienė (8 37) 32 81 84 kaunasdgk3@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Aida Dovidaitienė (8 41) 52 46 33 siauliaidgk@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Miglė Ivanauskaitė (8 5) 210 4746; 866545260 vilniusdgk2@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Dalia Onusaitienė (8 446) 61 300 dalia.onusaitiene@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Ligita Kuznecova (8 37) 32 81 70 kaunasdgk2@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Roberta Morkūnaitė (8 5) 265 1175; 866531389 roberta.morkunaite@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Meilė Zepčikienė (8 5) 2104742; 866544674 meile.zepcikiene@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Ramūnas Rakauskas (8 5) 210 4735 ramunas.rakauskas@vdi.lt skyriaus vedėjas - vyriausiasis darbo inspektorius Užduotys dirba
Vilius Žlioba (8 5) 210 4741 vilius.zlioba@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Giedrius Kriūnas (8 5) 210 4745 giedrius.kriunas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Kastytis Bliznikas (8 5) 210 4720 kastytis.bliznikas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Justas Valaskevičius (8 5) 210 4745 justas.valaskevicius@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Alvydas Montrimavičius (8 5) 210 4732 alvydas.montrimavicius@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Tomas Valeika (8 5) 210 4750 tomas.valeika@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Vladislovas Vaišnoras 85 233 5699 vladislovas.vaisnoras@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Roman Utovka (8 5) 210 47 25 roman.utovka@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Gintaras Zaveckis (8 5) 210 4729 gintaras.zaveckis@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Rolandas Liepuonius (8 5) 210 4726 rolandas.liepuonius@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Andrej Bondarenko (8 5) 210 4723 andrej.bondarenko@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Voitechas Salnikas 85 210 4747 voitechas.salnikas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Žydrūnas Mikulskis (8 5) 210 4723 zydrunas.mikulskis@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Gintaras Semėnas 852104722 gintaras.semenas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Karina Palaimė 852335697 karina.palaime@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Diana Juodkaitė (8 5) 233 5693 diana.juodkaite@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Gabija Leščinskaitė (8 5) 210 4739 gabija.lescinskaite@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Ramutė Čėplienė (8 5) 210 4743 ramute.cepliene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Reda Gagienė (8 5) 233 7837 reda.gagiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Irena Pluktienė (8 5) 210 4738 irena.pluktiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Jurga Balčiūnienė (8 5) 233 7836 jurga.balciuniene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Jūratė Paulavičienė (8 5) 233 5810 jurate.paulaviciene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Virginija Šileikienė (8 5) 210 4734 virginija.sileikiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Jelena Kujalienė (8 5) 210 4734 jelena.kujaliene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Loreta Klangauskienė (8 5) 210 4736 loreta.klangauskiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Vida Jankauskienė (8 5) 233 5699 vida.jankauskiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Rimantas Tebėra (8 5) 210 4727 rimantas.tebera@vdi.lt Patarėjas - vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Diana Leitaitė (8 5) 210 4748 diana.leitaite@vdi.lt Patarėja - vyriausioji darbo inspektorė dirba
Valentas Jakavonis (8 5) 210 4740 valentas.jakavonis@vdi.lt Organizavimo ir metodų specialistas dirba
Honorata Česlava Kolodinskaja (8 5) 210 4721 honorata.kolodinskaja@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Adas Baliukevičius (8 37) 33 85 07 adas.baliukevicius@vdi.lt skyriaus vedėjas - vyriausiasis darbo inspektorius Užduotys dirba
Gintaras Daubara (8 343) 54 214 gintaras.daubara@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Sigitas Leskauskas (8 315) 73 371 sigitas.leskauskas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Aleksandras Riabčinskij (8 37) 33 85 16 aleksandras.riabcinskij@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Andrius Pocius (8 37) 33 85 15 andrius.pocius@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Arūnas Skučas (8 37) 33 85 19 arunas.skucas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Raimondas Rizgelis (8 37) 33 85 17 raimondas.rizgelis@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Mantas Paunksnis (8 37) 33 85 14 mantas.paunksnis@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Tomas Dručiūnas (8 37) 33 85 17 tomas.druciunas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Algis Bisikirskas (8 37) 33 85 10 algis.bisikirskas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Nerijus Lašinskas (8 315) 74 752 nerijus.lasinskas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Andrius Vaitiekaitis (8 37) 33 85 16 andrius.vaitiekaitis@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Kęstutis Štuikys (8 37) 33 85 14 kestutis.stuikys@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Vytautas Mikelionis (8 315) 74 668 vytautas.mikelionis@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Eugenijus Šeduikis (8 37) 33 85 11 eugenijus.seduikis@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Arvydas Sabaliauskas (8 37) 33 85 13 arvydas.sabaliauskas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Marius Glodas (8 343) 54 214 marius.glodas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Daiva Bartkuvienė (8 343) 54 921 daiva.bartkuviene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Rūta Butkienė (8 37) 33 85 12 ruta.butkiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Dovilė Kondratienė (8 37) 33 85 18 dovile.kondratiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Kristina Stasytienė (8 37) 33 85 03 kristina.stasytiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Neringa Aponienė (8 37) 33 85 12 neringa.aponiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė atostogauja
Rimantė Zdanavičienė (8 37) 33 85 18 rimante.zdanaviciene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Neringa Čėsnaitė 831574752 neringa.cesnaite@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Zina Grabauskienė (8 37) 33 85 10 zina.grabauskiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Kristina Obolevičienė (8 37) 33 85 13 kristina.oboleviciene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Renata Kononova (8 37) 33 85 16 renata.kononova@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Mantė Ajauskienė (8 37) 33 85 03 mante.ajauskiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Daiva Šarkienė (8 315) 73 371 daiva.sarkiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Rasa Baležentienė (8 315) 74 668 rasa.balezentiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Ligita Klapavščiuk 8-37 338508 ligita.klapavsciuk@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Marytė Jazukevičienė (8 37) 33 85 19 maryte.jazukeviciene@vdi.lt vyresnioji darbo inspektorė dirba
Vytautas Gegužis (8 315) 73 370 vytautas.geguzis@vdi.lt Patarėjas - vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Albinas Beinarauskas (8 343) 59 782 albinas.beinarauskas@vdi.lt Patarėjas - vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Virginijus Lukavičius 8 37 338509 virginijus.lukavicius@vdi.lt Patarėjas - vyriausiasis darbo inspektorius atostogauja
Rimantas Kutra (8 37) 33 85 10 rimantas.kutra@vdi.lt Organizavimo ir metodų specialistas dirba
Indrė Sakalauskienė (8 37) 33 85 06 indre.sakalauskiene@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Estera Kažemėkaitė 834354921 marijampole@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Irma Adžgauskienė (8 315) 73 370 alytus@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Jurgita Lukoševičienė (8 37) 33 85 06 jurgita.lukoseviciene@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Vytautas Ročys (8 46) 49 44 15 vytautas.rocys@vdi.lt skyriaus vedėjas - vyriausiasis darbo inspektorius Užduotys dirba
Tomas Lembutis (8 46) 494 472 tomas.lembutis@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Žanas Kiselevičius (8 446) 61 495 zanas.kiselevicius@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Vytautas Simonavičius (8 446) 72 472 vytautas.simonavicius@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Algirdas Rekašius (8 46) 49 58 37 algirdas.rekasius@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Rimantas Kičas (8 446) 61 395 rimantas.kicas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Vygandas Zobėla (8 446) 61495 vygandas.zobela@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Ričardas Kačinas 8 46 494158 ricardas.kacinas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Arturas Lacitis (8 46) 49 07 75 arturas.lacitis@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Arūnas Džiugas (8 46) 49 54 78 arunas.dziugas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Edmundas Gustainis (8 46) 49 54 78 edmundas.gustainis@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Saulius Surblys (8 46) 49 07 75 saulius.surblys@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Marijus Dargis (8 46) 49 44 72 marijus.dargis@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Rita Dragašienė (8 46) 49 40 28 rita.dragasiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Roma Vasiliauskienė (846) 494028 roma.vasiliauskiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Monika Gailienė (8 46) 49 40 28 monika.gailiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Silva Siurblienė 8 46 484158 silva.siurbliene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Asta Žvaliauskienė (8 46) 49 44 72 asta.zvaliauskiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Michaela Kaslova 8 46 495478 michaela.kaslova@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Dovilė Pranauskienė 8 46 494472 dovile.pranauskiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Marija Žarinskienė 8 46 494158 marija.zarinskiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Diana Ulčinskienė (8 46) 49 58 37 diana.ulcinskiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Raimundas Leonavičius (8 446) 61 346 raimundas.leonavicius@vdi.lt Patarėjas - vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Inga Grunskytė 8 46 495064 inga.grunskyte@vdi.lt Patarėja - vyriausioji darbo inspektorė dirba
Virginija Leškauskienė 8 46 495837 virginija.leskauskiene@vdi.lt Organizavimo ir metodų specialistė dirba
Alvida Grigutienė (8 46) 49 50 64 alvida.grigutiene@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Jūratė Mineikienė 846495064 jurate.mineikiene@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Renata Kontautienė 8 446 61085 renata.kontautiene@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Zenonas Griguola (8 41) 42 09 31 zenonas.griguola@vdi.lt skyriaus vedėjas - vyriausiasis darbo inspektorius Užduotys dirba
Kęstutis Jonkus (8 41) 42 09 36 kestutis.jonkus@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Stanislovas Tamutis (8 41) 42 09 39 stanislovas.tamutis@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Nerijus Vencius (8 41) 52 37 02 nerijus.vencius@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Leonidas Ramanauskas (8 444) 60 147 leonidas.ramanauskas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Andrius Jankauskas (8 41) 52 77 73 andrius.jankauskas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Virginijus Jankauskas (8 4) 446 0230 virginijus.jankauskas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Aidas Šiurkus (8 41) 39 95 02 aidas.siurkus@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Vilija Visockienė (8 41) 52 37 02 vilija.visockiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Simona Mickutė (8 41) 42 09 32 simona.mickute@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Dalia Mikalauskienė (8 444) 53 225 dalia.mikalauskiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Jolita Grigaitienė (8 41) 42 09 34 jolita.grigaitiene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Karolina Vyniautaitė (8 41) 52 77 73 karolina.vyniautaite@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Elvyra Gaižauskienė (8 443) 65 007 mazeikiai@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Saulė Vaitkevičienė (8 444) 60 665 saule.vaitkeviciene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Vyta Puodžienė (8 41) 52 46 36 vyta.puodziene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Stasys Joneikis (8 41) 52 46 37 stasys.joneikis@vdi.lt Patarėjas - vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Jonas Liekis (8 444) 60 270 jonas.liekis@vdi.lt Patarėjas - vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Rita Mušauskienė (8 444) 60 269 rita.musauskiene@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Edita Kazisalkienė (8 41) 52 46 35 siauliai@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Jūratė Sitnikienė (8 41) 52 46 35 jurate.sitnikiene@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Sniegina Povilonienė (8 45) 43 95 48 sniegina.poviloniene@vdi.lt skyriaus vedėja - vyriausioji darbo inspektorė Užduotys dirba
Stanislovas Barauskas (8 45) 43 63 91 stanislovas.barauskas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Sigitas Kilas (8 386) 74 660 sigitas.kilas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Artūras Kliukas (8 389) 61 227 arturas.kliukas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Almantas Blažys (8 45) 83 27 43 almantas.blazys@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Donatas Danilevičius (8 389) 61 224 donatas.danilevicius@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Donatas Jasiukėnas (8 45) 43 02 40 donatas.jasiukenas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Kęstutis Udras (8 389) 61 167 kestutis.udras@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Sigitas Bedalis (8 45) 43 66 91 sigitas.bedalis@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Rimas Truncė (8 45) 43 01 94 rimas.trunce@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Aloyzas Misiūnas (8 45) 43 01 94 aloyzas.misiunas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Domas Rinkūnas (8 45) 43 66 91 domas.rinkunas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Gintaras Puzinas (8 45) 436 691 gintaras.puzinas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Daumantas Tamošiūnas 8 45 436391 daumantas.tamosiunas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Gintaras Ragėnas (8 389) 50300 gintaras.ragenas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Asta Ruplėnienė (8 389) 61 228 asta.rupleniene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Elinga Stankūnienė (8 45) 43 66 91 elinga.stankuniene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Eugenija Čerkesaitė (8 45) 43 02 40 eugenija.cerkesaite@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Sigitas Mikučionis (8 389) 61 225 sigitas.mikucionis@vdi.lt Patarėjas - vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Vaidas Pauliukas (8 45) 43 58 79 vaidas.pauliukas@vdi.lt Patarėjas - vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Valda Bičiūnienė (8 389) 61 226 valda.biciuniene@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Edita Grigaliūnienė (8 45) 43 01 95 panevezys@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Sonata Cicilionienė 8 45 430195 sonata.cicilioniene@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Bendras kontaktų puslapis