• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

18

Panevėžio teritorinis skyrius

 

Panevėžio teritorinis skyrius (darbuotojai: 23) Respublikos g. 38, LT-35173 Panevėžys, (8 45) 430 195, panevezys@vdi.lt  
VDI konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 213 9772 nuo 9.00 iki 16.00. Prieššventinę dieną ir penktadieniais 1 valanda trumpiau. Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00.

Skyriaus darbuotojai

Vardas, pavardė
Vardas, pavardė
Telefonas
Telefonas
E. paštas
E. paštas
Pareigos
Pareigos
Metinės užduotys
Metinės užduotys
Dienos statusas
Dienos statusas
Sniegina Povilonienė (8 45) 43 95 48 sniegina.poviloniene@vdi.lt skyriaus vedėja - vyriausioji darbo inspektorė Užduotys dirba
Vaidas Pauliukas (8 45) 43 58 79 vaidas.pauliukas@vdi.lt Patarėjas - vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Sigitas Mikučionis (8 389) 61 225 sigitas.mikucionis@vdi.lt Patarėjas - vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Stanislovas Barauskas (8 45) 43 63 91 stanislovas.barauskas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Aloyzas Misiūnas (8 45) 43 01 94 aloyzas.misiunas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Gintaras Puzinas (8 45) 436 691 gintaras.puzinas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Sigitas Bedalis (8 45) 43 66 91 sigitas.bedalis@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Almantas Blažys (8 45) 83 27 43 almantas.blazys@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Gintaras Ragėnas (8 389) 50300 gintaras.ragenas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Daumantas Tamošiūnas 8 45 436391 daumantas.tamosiunas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Donatas Jasiukėnas (8 45) 43 02 40 donatas.jasiukenas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Eugenija Čerkesaitė (8 45) 43 02 40 eugenija.cerkesaite@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Domas Rinkūnas (8 45) 43 66 91 domas.rinkunas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Rimas Truncė (8 45) 43 01 94 rimas.trunce@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Elinga Stankūnienė (8 45) 43 66 91 elinga.stankuniene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Sigitas Kilas (8 386) 74 660 sigitas.kilas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Donatas Danilevičius (8 389) 61 224 donatas.danilevicius@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Kęstutis Udras (8 389) 61 167 kestutis.udras@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Artūras Kliukas (8 389) 61 227 arturas.kliukas@vdi.lt vyriausiasis darbo inspektorius dirba
Asta Ruplėnienė (8 389) 61 228 asta.rupleniene@vdi.lt vyriausioji darbo inspektorė dirba
Edita Grigaliūnienė (8 45) 43 01 95 panevezys@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Sonata Cicilionienė 8 45 430195 sonata.cicilioniene@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba
Valda Bičiūnienė (8 389) 61 226 valda.biciuniene@vdi.lt Administratorė sekretorė dirba