• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Jeigu užsiregistravus į žinių tikrinimą negalėsite atvykti, prašytume informuoti jolita.urbanaviciene@vdi.lt, kad būtų galima atlaisvinti vietą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 11 d.  nutarimu Nr. 651 „Dėl  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ , įsigaliosiančiu nuo š. m. rugsėjo 13 d., DSS žinių tikrinimo paslauga VDI bus teikiama asmenims, atitinkantiems šio nutarimo 1.2 papunktyje nustatytus kriterijus (atitinkantiems galimybių pasui gauti  nustatytus kriterijus).

Išsamesnė informacija dėl DSS žinių tikrinimo el. paštu jolita.urbanaviciene@vdi.lt ; saulius.balciunas@vdi.lt arba telefonu (8 315) 74669; (8 5) 2139759

 

DSS mokymas ir žinių tikrinimas

Švietimo teikėjų prisijungimas

Informacijos teikimas apie asmenis, baigusius mokymus pagal atitinkamas švietimo programas. Informacijos tikslinimas

Asmenų, baigusių DSS mokymus, prisijungimas

Prisijungimas ir registracija žinioms tikrinti, jei DSS mokymai baigti pas švietimo teikėją.Pasirinktos žinių tikrinimo vietos ir laiko keitimas

Asmenų, pasirengusių savarankiškai, žinių tikrinimui pirma registracija

Pasirenkama pirmo žinių tikrinimo vieta ir laikas

Asmenų, pasirengusių savarankiškai, žinių tikrinimui prisijungimas

Registracija pakartotinam žinių tikrinimui, pasirinktos vietos ir laiko keitimas

Salių užimtumas

DSS žinių tikrinimo VDI teritoriniuose skyriuose salių užimtumo lentelė

DSS mokymas ir žinių tikrinimas

Bendra informacija apie DSS mokymą ir žinių tikrinimą