• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

VU Teisės fakultete vyko neformali dalykinė diskusija darbo ginčų klausimais   2023-01-23

2023 m. sausio 20 d. Vilniaus universiteto Teisės fakultete vyko darbo ginčų komisijų narių ir teisės srities mokslininkų susitikimas-diskusija darbo ginčų klausimais.

Susitikimą kuravo prof. dr. Daiva Petrylaitė, greta – pagrindiniai diskusijos dalyviai: doc. dr. Vida Petrylaitė, prof. dr. Tomas Davulis, LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas Dalius Čeponas, kancleris Šarūnas Orlavičius. Neformalioje diskusijoje dalyvavo ir darbo ginčų komisijų pirmininkai, ir didžioji dalis Darbo teisės skyriaus kolegų.

Susitikime minėtas artėjantis darbo ginčų komisijų 10-metis, aptarti probleminiai teisiniai klausimai, dalytasi įvairiomis darbo ginčų komisijų sėkmės istorijomis, įsimintinais momentais, kelti diskusiniai ir probleminiai klausimai, dalytasi įvairiapuse teisine patirtimi.

Renginys organizuotas bendra – VU Teisės fakulteto ir VDI – iniciatyva.

VU

Nuotraukoje (iš kairės): prof. dr. Daiva Petrylaitė, kancleris Šarūnas Orlavičius, prof. dr. Tomas Davulis, doc. dr. Vida Petrylaitė, LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas Dalius Čeponas

VU

VU TF Kazimiero Leono Sapiegos (302) auditorijoje susirinko gausus būrys teisininkų ir DGK kolegų