• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

VDI informuoja darbdavius: keičiasi reikalavimai darbo vietose naudojant diizocianatus   2023-01-06

VDI atkreipia darbdavių dėmesį, kad nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d. įsigalioja nauji reikalavimai darbo vietose, kur naudojami diizocianatai ar šių cheminių medžiagų turintys cheminiai produktai.

Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausioji darbo inspektorė Vesta Macė akcentuoja, kad cheminių medžiagų saugaus naudojimo reikalavimus Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Bendrijoje nustato Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH). REACH reglamentas yra tiesioginio taikymo Europos Sąjungos dokumentas, kurio reikalavimai taikomi cheminėms medžiagoms, atskiroms ir esančioms mišiniuose arba gaminiuose, jų gamybai, tiekimui rinkai ir naudojimui.

Specialistė pažymi, kad diizocianatai plačiai naudojami įvairiose pramonės šakose, t. y. poliuretano ir kai kurių pesticidų gamyboje, taip pat tai yra įprastas komponentas sintetinant ir naudojant lanksčias putas, standžias putas, dažiklius, lakus, lipnias medžiagas ir kt. Su diizocianatais darbuotojai dažniausiai susiduria darbo vietose, kur gaminami poliuretaniniai gaminiai, be to, naudodami tam tikrus cheminius produktus, pavyzdžiui, montavimo putas poliuretano pagrindu. Poliuretanas yra polimerinė medžiaga, kuri gali būti standi arba elastinga ir yra labai plačiai pritaikoma, pavyzdžiui, šaldytuvams ir šaldikliams ar pastatams izoliuoti, minkštų baldų, čiužinių, automobilių dalių, kompozicinių medienos plokščių gamyboje, taip pat dangoms, klijams gaminti ir kt.

Pagal poveikį sveikatai diizocianatai stipriai dirgina akių gleivinę ir virškinimo traktą bei kvėpavimo takus. Tiesioginis kontaktas su oda gali sukelti odos uždegimą. Diizocianatai taip pat gali įjautrinti kvėpavimo takus darbuotojams, priversdami juos patirti sunkius astmos priepuolius. Dėl odą jautrinančių ir kvėpavimo takus dirginančių savybių diizocianatai kelia riziką darbuotojams susirgti profesine liga – astma. ES kasmet priskaičiuojama apie 5 000 astmos atvejų, kurie yra susiję su diizocianatų naudojimu profesinėje veikloje. Siekiant apsaugoti darbuotojų sveikatą ir sumažinti nepriimtinai didelį profesinių ligų skaičių, šių cheminių medžiagų naudojimą nuspręsta apriboti, nustatant, kad diizocianatai būtų naudojami pramoninėms ir profesionalioms paskirtims, tik jeigu įgyvendinamos techninės ir organizacinės priemonės bei organizuojami būtinieji standartizuoti mokymai.

REACH reglamente nustatyta, kad diizocianatų naudotojas – bet koks darbuotojas ir savarankiškai dirbantis asmuo, tvarkantis diizocianatus, kaip atskiras chemines medžiagas arba sudedamąsias kitų cheminių medžiagų ar mišinių dalis, naudojamas pramoninėms ir profesionalioms paskirtims, arba prižiūrintis šią veiklą.

Diizocianatai, kaip atskiros cheminės medžiagos arba sudedamosios kitų cheminių medžiagų ar mišinių dalys, po 2023 m. rugpjūčio 24 d. gali būti naudojami tik tais atvejais, kai atskirai ir mišiniuose apskaičiuota diizocianatų koncentracija yra mažesnė nei 0,1 % masės arba naudotojas sėkmingai pabaigęs mokymusapie diizocianatų naudojimo saugą.

VDI akcentuoja, kad mokyti saugiai dirbti su diizociatais gali tik atitinkamą kompetenciją įgiję asmenys, pavyzdžiui, baigę mokymus, kuriuos organizuoja ISOPA ir ALIPA (ISOPA – Europos aromatinių diizocianatų ir poliolių, pagrindinių poliuretanų žaliavų gamintojų asociacija; ALIPA – Europos alifatinių izocianatų gamintojų asociacija).