• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbimas   2021-09-09

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia viešąjį aukcioną parduoti netinkamą (nereikalingą) ilgalaikį ir ūkinį inventorių.
Aukcionas įvyks 2021 m. rugsėjo 30 d. 10.00 val.  adresu: Algirdo g. 19, Vilnius.

Pirmajame aukcione neparduotos  prekės  bus parduodamos  antrajame  aukcione ,  kuris   įvyks 2021 m. spalio 8 d. 10.00 val. Prekių  kainos antrajame aukcione  bus mažinamos 30 procentų ankstesniame aukcione nustatytos pradinės pardavimo kainos.
Aukcionas įvyks, jei dalyvaus ne mažiau kaip 2 dalyviai. Aukciono dalyvio ir žiūrovo dalyvavimas nemokamas.
Dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dieną nuo 9.00 val. iki 9.55 val., adresu: Algirdo g. 19, Vilnius. Dalyvis privalo pateikti: asmens dokumentą arba įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą.
Atsiskaitoma už parduotą turtą mokėjimo pavedimu per 3 darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos. Nupirktą turtą laimėtojas pasiima (iš tos vietos, kur vyks turto apžiūra) per 3 darbo dienas po apmokėjimo.
Aukciono  rengėjas  už  aukcione  parduoto  turto  kokybę  neatsako.  Parduodamas turtas gali būti neveikiantis.  Aukciono dalyvis, dalyvaudamas aukcione  patvirtina, kad jis apžiūrėjo turtą iki turto pardavimo momento ir jokių pretenzijų dėl turto būklės ir/ar kokybės neturi.

Informuojame, kad parduodamam turtui registravimas valstybės registruose neprivalomas,  tretieji asmenys teisių į jį neturi.
Parduodamo turto apžiūra organizuojama  š. m. rugsėjo 27, 28, 29  dienomis nuo 8.00 val. iki 10.00 val. Vilniuje: Algirdo g. 19,  tel. (8 5) 265 0082 arba +370 67521980, Kaune, Aušros g. 44, tel. (8 37) 338507 , Alytuje, Naujosios g.2 /Tvirtovės g.1 , tel. (8 315) 73370,  Marijampolėje, Vytauto g.17/Vasario 16-osios g., tel. (8 343) 59782,  Klaipėdoje, Taikos pr. 28, tel. (8 46) 494028, Tauragėje, Žėmaitės g. 37, tel.  (8 446) 61085, Šiauliuose, Dvaro g. 50, tel. (8 41) 524635,    Panevėžyje, Respublikos g. 38, tel. (8 45) 435879, Utenoje, Aušros g.  2-4, tel.  (8 389) 61225.

Inventoriaus sąrašas aukcionui

Informacija teikiama tel: (8 5) 265 0082 arba +370 69547678, el.p.: arturas.verikovskis@vdi.lt.
Atsakingas asmuo: Arturas Verikovskis, Administravimo skyriaus organizavimo ir metodų specialistas.