• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

VDI vizija – NULIS mirčių darbe   2022-10-05

Šių metų balandį Valstybinė darbo inspekcija (VDI) vykdė kampaniją VIZIJA NULIS, kuria siekė atkreipti dėmesį į augantį žūčių skaičių darbe. Mėnesį trukusi kampanija buvo skirta paminėti balandžio 28-ąją – Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną. Įvairių informacinių pranešimų, radijo laidų ir nuotolinių seminarų tikslas – paskatinti darbdavius ir darbuotojus labiau susitelkti įgyvendinant saugaus darbo kultūros idėją bei dar labiau atkreipti visuomenės dėmesį į darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos svarbą bei žalą, kurią sukelia abejingumas pavojingoms darbo sąlygoms.

Nors kampanija baigėsi, bet žūčių ir sunkių sužalojimų statistika yra skelbiama nuolat ir iki šių metų galo bus atnaujinami infografikai su pagrindiniais duomenimis. Rugpjūčio 22 d. duomenimis, neįskaičiuojant žuvusiųjų per eismo įvykius, darbo metu jau įvyko 15 mirtinų nelaimingų atsitikimų, o sunkius sužalojimus patyrė net 78 darbuotojai. Dažniausi šiais metais – pasikartojantys mirtini įvykiai kertant ar genint medžius, neatsargiai dirbant aukštyje ir patyrus elektros srovės poveikį.

Jau turime užregistruotus ir du mirtinus nelaimingus atsitikimus dėl neatsargaus darbo aukštyje: abiem atvejais darbuotojai krito iš aukštai ir užsimušė statybvietėse. Ir tai – ne visa statistika. Net 5 iš 10 darbuotojų statybvietėse, kritę iš aukštai, susižalojo. Tokie atvejai aktualizuoja svarbą informuoti apie realius darbo aukštyje pavojus.
Svarbu pastebėti, kad per pusantro vasaros mėnesio – liepą ir pusę rugpjūčio – įvyko keli su elektros srove susiję ir tragedija pasibaigę nelaimingi atsitikimai darbe: žuvo net 3 darbuotojai. Taigi VDI, norėdama atkreipti įmonių vadovų dėmesį, parengė atskirą pranešimą ir laišką, kurį išsiuntė savo socialiniams partneriams.

„Svarbu, kad visi atsakingi įmonės asmenys, nuo kurių pareigų vykdymo arba nevykdymo dažnai priklauso kitų darbuotojų sveikata ir gyvybė, padarytų viską, kad darbo vietose, kur susiduriama su elektros srovės pavojumi, būtų dirbama saugiai, t. y. būtų užtikrinama, kad darbdavio įgalioti asmenys, vadovaudamiesi darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiais teisės aktais, užtikrintų nuolatinę vidinę darbų vykdymo, darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolę“, – situaciją komentavo Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausioji darbo inspektorė Vesta Macė.