• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Europos saugių darbo vietų kampanija 2020-2022 m.   2022-03-16

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 metais dalyvauja ES Vyresniųjų darbo inspektorių komiteto 2022 m. raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevencijos kampanija „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“.

ES šalyse yra vykdoma pirmoji bendra Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (toliau – OSHA) ir Vyresniųjų darbo inspektorių komiteto (toliau – SLIC) 2020 m. – 2022 m. kampanija, skirta raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevencijos skatinimui. SLIC 2017 m. įsteigė darbo grupę, pavadintą Darbo grupe atsirandančios rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai klausimais (toliau – SLIC EMEX).  SLIC EMEX 2020 m. - 2022 m. darbo grupės tikslas – spręsti klausimus, susijusius su raumenų ir kaulų sistemos sutrikimais. Visose ES šalyse 2022 m. kovo 15 d. – birželio 31 d. bus atliekami įmonių patikrinimai naudojant bendrą visoms šalims inspektavimo klausimyną. Patikrinimai bus atliekami šių ekonominių veiklų (pagal ekonominių veiklos rūšių klasifikatorių EVRK2) įmonėse: sveikatos apsauga ir socialinės paslaugos (EVR 86-88), sandėliavimo ir pašto (kurjerių) veikla (EVR 52-53), maisto produktų gamyba (EVR 10), kirpyklos (EVR 96.02), statyba  (EVR 41- 43).

Saugios darbo vietos

 

Kampanijos vadovas
Kampanijos svetainė

Kontaktinis asmuo: Nerita Šot, Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus
vyriausioji specialistė / EU-OSHA ryšių punkto koordinatorė
Tel.: 8 616 55899
El.p.: [email protected]