• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Informacijos apie komandiruotus darbuotojus ir jiems taikomas garantijas (darbo sąlygas) teikimas Valstybinei darbo inspekcijai   2020-08-12

Užsienio valstybės jurisdikcijai priklausantis darbdavys, komandiruojantis darbuotoją laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgesniam kaip trisdešimties dienų laikotarpiui arba dirbti statybos darbų, nustatytų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, ne vėliau kaip iki komandiruoto darbuotojo darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios turi pateikti Valstybinei darbo inspekcijai pranešimą apie komandiruotą darbuotoją ir jam taikomas garantijas (darbo sąlygas) lietuvių ar anglų kalba. Pranešimas teikiamas elektroniniu būdu, užpildžius Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje Pranešimo apie komandiruotą darbuotoją formą. Šio pranešimo formoje pateikiama informacija apie darbuotoją siunčiantį darbdavį, informacija apie komandiruotą darbuotoją, informacija apie komandiruotą darbuotoją priimantį fizinį ar juridinį asmenį, informacija apie pačią komandiruotę bei komandiruotam darbuotojui taikomas konkrečias garantijas (darbo sąlygas).

Jei, pateikus pranešimą apie komandiruotą darbuotoją, pasikeičia komandiruotam darbuotojui taikomos darbo sąlygos ir (ar) komandiruotės trukmė, kitos komandiruotės sąlygos, darbdavys per vieną darbo dieną nuo komandiruotės sąlygų pasikeitimo dienos turi pateikti Valstybinei darbo inspekcijai patikslintą pranešimą apie komandiruotą darbuotoją. Pranešimas taip pat teikiamas elektroniniu būdu, užpildžius Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje Pranešimo apie komandiruotą darbuotoją formą ir joje nurodžius, jog tai patikslintas pranešimas.