• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Teisės aktų registro naujienos   2017-02-13


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. vasario 10 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2017-02438

V-126

2017-02-10

2017-02-11


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. vasario 9 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. A1-22 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2017-02264

A1-76

2017-02-08

2017-02-09


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. vasario 1 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nelaimingų atsitikimų pakeliui į tarnybą ar grįžtant iš tarnybos registracijos žurnalo formos patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Identifikacinis kodas 2017-01893

2-23

2017-02-01

2017-02-02


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. sausio 31 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2017-01764

XIII-198

2017-01-17

2017-02-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2016 m. gruodžio 2 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Nutarimas

Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtintą Lietuvos Respublikos darbo kodeksą
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2016-28142

1192

2016-11-30

2016-12-03 (Nutarimo 4 punktas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.)

2

Įsakymas

Dėl Statybos techninio reglamento str 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identifikacinis kodas 2016-28228

D1-848

2016-12-02

2017-01-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2016 m. lapkričio 22 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2016-27213

EV-367

2016-11-22

2017-01-01 (Šio įsakymo 3 ir 4 punktai įsigalioja 2016-11-23 d.)


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2016 m. lapkričio 16 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įstatymas

Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo Nr. IX-456 pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2016-26895

XII-2727

2016-11-03

2017-05-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-11-17.)


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2016 m. lapkričio 3 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įstatymas

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 6, 56, 57, 66, 112, 115, 120, 128, 138, 149, 217 straipsnių pakeitimo ir VI skyriaus ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2016-26498

XII-2688

2016-11-03

2016-11-10