• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Teisės aktų registro naujienos   2017-04-25


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. balandžio 25 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Nutarimas

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2017-06903

300

2017-04-19

2017-05-01

2

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2017-06898

V-464

2017-04-24

2017-05-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. balandžio 20 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2017-06646

283

2017-04-12

2017-04-21


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. balandžio 19 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2017-06593

A1-186

2017-04-18

2017-05-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. balandžio 10 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Administracinės paslaugos Nr. 07 "DSS žinių tikrinimas VDI ir šį faktą patvirtinančių duomenų pateikimas" teikimo aprašymo ir schemos patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2017-06103

V-132

2017-04-07

2017-04-11 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017-07-01.)


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. balandžio 4 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 patvirtinimo
Priėmė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Identifikacinis kodas 2017-05513

V-111

2017-04-03

2017-04-05


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. kovo 31 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-419 „Dėl Licencijuojamos potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros veiklos sąlygų laikymosi kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2017-05263

V-115

2017-03-31

2017-04-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. kovo 28 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. EV-59 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų priėmimo pasibaigus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo dienos laikui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2017-04978

V-110

2017-03-27

Įsigalioja 2017-03-29 (Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. kovo 31 d.)


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. kovo 14 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2017-04264

V-284

2017-03-13

2017-09-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. kovo 10 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2017-03550

V-79

2017-03-02

2017-03-03

2

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2017-04024

V-257

2017-03-07

2017-03-10


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. kovo 2 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-25 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos darbo inspektorių dalyvavimo statybos užbaigimo procedūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2017-03550

V-79

2017-03-02

2017-03-03

2

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2017-03485

V-229

2017-02-28

2017-03-03


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. vasario 21 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją nelaimingų atsitikimų darbe prevencijai vykdyti
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Identifikacinis kodas 2017-02868

V-74

2017-02-21

2017-02-23


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. vasario 20 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymo nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2017-02788

V-145

2017-02-17

2017-06-01


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. vasario 10 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2017-02438

V-126

2017-02-10

2017-02-11


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. vasario 9 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. A1-22 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Identifikacinis kodas 2017-02264

A1-76

2017-02-08

2017-02-09


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. vasario 1 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įsakymas

Dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nelaimingų atsitikimų pakeliui į tarnybą ar grįžtant iš tarnybos registracijos žurnalo formos patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Identifikacinis kodas 2017-01893

2-23

2017-02-01

2017-02-02


TA sąrašas iš Teisės aktų registro, 2017 m. sausio 31 d.

Eil.
Nr.

Rūšis

Pavadinimas

Institucijos
suteiktas Nr.

Priėmimo
data

Įsigaliojimo
data

1

Įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2017-01764

XIII-198

2017-01-17

2017-02-01