• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dėl boratų naudojimo   2018-02-22

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) gavo informaciją iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos apie keliantį susirūpinimą ir plintantį pavojingų cheminių medžiagų boratų naudojimą žaislų gamybai.

Boratais vadinamos boro rūgšties druskos, pvz. dinatrio tetraboratas, dinatrio oktaboratas ir kt. Daugelis boratų 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/20081 klasifikuojami kaip 1B kategorijos toksiškai veikiančios reprodukciją medžiagos. Tokios cheminės medžiagos ar mišiniai, kuriuose yra boratų, yra labai pavojingi žmogaus sveikatai. Jos gali pakenkti ne tik žmogui, kuris naudoja tas chemines medžiagas, bet turėti neigiamos įtakos ir jo vaikų sveikatai. Tai reiškia, kad patekę į žmogaus organizmą, boratai gali pakenkti vaisingumui ir negimusiam kūdikiui.

VDI atkreipia dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymu 1B kategorijos toksiškai veikiančios reprodukciją medžiagos (tarp jų ir boratai) yra priskiriamos prie nuodingų medžiagų. Todėl įsigyti ir naudoti tokias pavojingas chemines medžiagas gali tik profesionalūs naudotojai, kurie turi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro išduotą leidimą.

------------------------

1 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006