• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Skelbiamas aukcionas (atnaujinta informacija)   2017-06-27

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia pakartotinį viešąjį aukcioną parduoti netinkamą (nereikalingą) ilgalaikį ir ūkinį inventorių. Jo metu bus parduodamos pirmajame aukcione, kuris vyko liepos 13 d., neparduotos prekės.
Pakartotinis viešasis aukcionas įvyks 2017 m. liepos 25 d. 10 val., adresu: Algirdo g. 19, Vilnius. Prekių kainos antrajame aukcione bus mažinamos 30 procentų ankstesniame aukcione nustatytos pradinės pardavimo kainos.

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto, parduodamo 2017 m. aukcione, atnaujinti ir pradiniai sąrašai:

  1. Ilgalaikio materialaus turto, parduodamo 2017 m. aukcione, atnaujintas_sąrašas_2017-07-25
  2. Ūkinio inventoriaus, parduodamo 2017 m. aukcione, atnaujintas_sąrašas_2017-07-25
  3. Ilgalaikio materialaus turto, parduodamo 2017 m. aukcione, sąrašas_2017-07-13
  4. Ūkinio inventoriaus, parduodamo 2017 m. aukcione, sąrašas_2017-07-13

Aukcionas įvyks, jei dalyvaus ne mažiau kaip du dalyviai. Aukciono dalyvio ir žiūrovo dalyvavimas nemokamas.

Dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dieną nuo 9.00 val. iki 9.55 val., adresu: Algirdo g. 19, Vilnius. Dalyvis privalo pateikti: asmens dokumentą arba įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą.

Atsiskaitoma už parduotą turtą mokėjimo pavedimu per 3 darbo dienas nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos. Nupirktą turtą laimėtojas pasiima (iš tos vietos, kur vyko turto apžiūra) per 3 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už aukcione parduoto turto kokybę neatsako. Parduodamas turtas gali būti neveikiantis. Aukciono dalyvis, dalyvaudamas aukcione patvirtina, kad jis apžiūrėjo turtą iki turto pardavimo momento ir jokių pretenzijų dėl turto būklės ir/ar kokybės neturi.
Informuojame, kad parduodamam turtui registravimas valstybės registruose neprivalomas, tretieji asmenys teisių į jį neturi.

Parduodamo turto apžiūra buvo organizuojama š.m. liepos 10-12 dienomis nuo 8 iki 10 val. Vilniuje:  Algirdo g. 19, tel. (8 5) 2330843, Kauno g. 1A,  tel.  (8 5) 2 104 721;    Šiauliuose: Dvaro g. 50,  tel. (8 41) 52 4635;  Panevėžyje: Respublikos g. 38, tel. ( 8 45) 43 0195;  Utenoje:  Aušros g. 2,  tel. (8 389) 61 225;  Alytuje: Tvirtoji g.1/Naujoji g. 2, tel. (8 315) 73 370; Marijampolėje: Vytauto g. 17,  tel. (8 343) 54 921.

Informacija teikiama telefonais: (8 5) 2330843, 2651495, el.p.: robertas.gaidilionis@vdi.lt
Atsakingas asmuo: Robertas Gaidilionis, Paslaugų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas.