• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Ar teisingai supratau iš naujųjų nuostatų, kad padalinių vadovų nereikia daugiau mokyti pagal įmonės vadovo nustatytą mokymų ir žinių tikrinimo (atestavimo) tvarką ir periodiškumą?   2017-06-22

Padalinių vadovų, įmonės, įstaigos ar organizacijos (toliau – įmonė) vadovo sprendimu paskirtų atsakingais už darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS) padalinyje, mokymo ir žinių iš DSS srities tvarka nuo 2017 m. liepos 1 d. nesikeičia. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbdaviui atstovaujantis asmuo savarankiškai nustato darbdavio įgaliotų asmenų, išskyrus darbdavio įgaliotą asmenį, kuriam pavesta atlikti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, ir įmonės atskiro struktūrinio padalinio, esančio kitoje negu įmonė teritorijoje ar vietovėje, vadovo, DSS mokymo ir žinių iš DSS srities patikrinimo poreikį. Ši nuostata lieka galioti ir po 2017 m. liepos 1 d.  Vadinasi, taip pat, kaip ir iki 2017 m. liepos 1 d., taip ir po šios datos padalinių vadovų, įmonės vadovo sprendimu paskirtų atsakingais už DSS padalinyje, mokymo ir žinių iš DSS srities tvarką savo tvarkomuoju dokumentu turi nustatyti būtent įmonės vadovas.
Įmonės atskiro struktūrinio padalinio, esančio kitoje negu įmonė teritorijoje ar vietovėje, vadovo, kuris darbdaviui atstovaujančio asmens pavedimu ir jo kontroliuojamas įgyvendina reikiamas priemones, kad tokiame įmonės padalinyje sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, žinios iš DSS srities tikrinamos tokia pat tvarka kaip darbdaviui atstovaujančio asmens.