• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

 

11-08-2022

Patikslintas vidaus vandenų transporto darbo ir poilsio laiko organizavimas


Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui patikslinti jau anksčiau perkeltą Europos Sąjungos teisės aktą dėl vežimo vidaus vandens keliais sektoriaus darbo ir poilsio laiko organizavimo aspektų į nacionalinę teisę, o su Darbo kodeksu suderinta pavyzdinės darbo sutarties su jūrininku forma.

Reguliuojant vidaus vandenų laivų poilsio laiką, numatyta, kad poilsio laikas apima poilsio laiką plaukiančiame arba stovinčiame vidaus vandenų laive ir sausumoje. Trumpos iki 15 minučių pertraukos į poilsio laiką neįskaitomos.

Taip pat nustatyta, kad ilgiausia darbo laiko trukmė apskaitiniu laikotarpiu yra 2 304 valandos. Jei darbo santykių trukmė yra trumpesnė nei apskaitinis laikotarpis, ilgiausias leidžiamas darbo laikas apskaičiuojamas proporcingai.

Be to, atnaujinti laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties kriterijai, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, bei papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašas, kuriame vietoj žodžių „toje pačioje darbovietėje“ įtvirtinti žodžiai „pas tą patį darbdavį“.

Tikimasi, kad naujovės pagerins darbo sąlygas.

VDI komunikacija

Mob. 8 612  29 596

 

Visos naujienos ir renginiai